Thay đổi ngày cho các đặt phòng không hoàn tiền

Updated 2 tháng trước | 3 phút đọc
Lưu

Khách trên Booking.com muốn cảm thấy an tâm rằng đặt phòng của họ đủ linh động để thích ứng với những tình huống có thể thay đổi. Cho khách đổi ngày khi đặt phòng không hoàn tiền có thể giúp Quý vị khai thác nhu cầu về sự linh hoạt và đảm bảo doanh thu cho chỗ nghỉ. 


Có gì trong bài viết này?


Điều kiện đổi ngày cho đặt phòng không hoàn tiền 

Cách dễ nhất để đảm bảo doanh thu của Quý vị là tự động hóa quy trình thay đổi ngày cho các đặt phòng không hoàn tiền. Sau khi làm việc này, khách sẽ chỉ có thể đổi ngày trong một số điều kiện nhất định. Họ cũng sẽ có thể xem được tùy chọn trên trang chỗ nghỉ của Quý vị.

Đây là những điều kiện để thay đổi ngày:

  • Khách chỉ có thể đổi sang ngày có cùng mức giá hoặc cao hơn
  • Điều kiện đặt phòng sẽ không đổi
  • Họ chỉ có thể thay đổi ngày cho đặt phòng một lần
  • Thay đổi của họ chỉ dựa vào tình trạng phòng trống, giá và các giới hạn tại thời điểm đó

Quý vị cũng có thể thêm các giới hạn khác, nghĩa là Quý vị vẫn kiểm soát toàn bộ quá trình này. Giới hạn thời gian tối đa khách có thể thay đổi ngày, tới 3, 5 hoặc 7 ngày trước khi nhận phòng. Hoặc đặt ngoại lệ khi nào khách không thể thay đổi ngày.  


Thiết lập đổi ngày cho đặt phòng không hoàn tiền

Đây là cách tự động hóa thay đổi cho đặt phòng không hoàn tiền:

  1. Đăng nhập extranet
  2. Nhấp vào Chỗ nghỉ và sau đó chọn Chính sách
  3. Dưới mục Thay đổi ngày cho các đặt phòng không hoàn tiền và nhấp vào Chỉnh sửa
  4. Đánh dấu vào ô cho phép khách thay đổi ngày, sau đó chọn thời hạn để thực hiện thay đổi
  5. Thêm ngoại lệ cho việc thay đổi ngày nếu cần
  6. Nhấp vào Cập nhật tùy chọn để lưu thay đổi

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Khách có thể đổi ngày để đặt phòng ít đêm hơn không?

Có, miễn là tổng giá trị đặt phòng bằng hoặc cao hơn so với đặt phòng ban đầu. 

Khách có thể đổi ngày cho phòng/căn có chính sách hoàn tiền khác không?

Không, khách chỉ có thể đổi sang ngày có cùng chính sách không hoàn tiền.

Quy trình thanh toán sẽ diễn ra thế nào nếu các ngày mới do khách đặt có giá cao hơn đặt phòng ban đầu? 

Nếu Quý vị dùng Thanh toán bởi Booking.com, số tiền chênh lệch sẽ được thêm vào thẻ tín dụng ảo đang dùng. 

Nếu sử dụng phương thức thanh toán khác, Quý vị có thể thu số tiền chênh lệch bằng cách sử dụng phương thức thanh toán ban đầu. Khách sẽ bị thu tiền trong vòng 24 giờ, hoặc phải cung cấp thẻ tín dụng mới để đặt phòng không bị hủy. 

Tính năng này có áp dụng cho đặt phòng dùng thẻ tín dụng ảo không?

Có. Ngày của thẻ tín dụng ảo sẽ được đổi cho phù hợp với ngày nhận phòng mới. 

Bài viết này có hữu ích không?