Thiết lập Ưu Đãi Đặt Sớm và Ưu Đãi Phút Chót

Cập nhật 2 năm trước | 2 phút đọc
Lưu

Ưu Đãi Đặt Sớm và Ưu Đãi Phút Chót là những chương trình khuyến mãi linh hoạt giúp Quý vị thu hút nhiều khách hơn. Cả hai ưu đãi đều có tùy chọn để cài mức giảm giá, ngày lưu trú cho khách và khung thời gian đặt trước dựa trên nhu cầu cụ thể của Quý vị.


Có gì trong bài viết này?


Cách sử dụng Ưu Đãi Đặt Sớm và Ưu Đãi Phút Chót

Quý vị có thể sử dụng cả hai ưu đãi một cách chiến lược bằng cách thiết lập ưu đãi để chạy trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng tại một thời điểm nào đó. Khách có thể nhìn thấy các ưu đãi này trong khoảng thời gian đó dựa trên các tiêu chí Quý vị cài đặt.

Ưu Đãi Đặt Sớm và Ưu Đãi Phút Chót bổ sung cho nhau. Quý vị nên kích hoạt và xem cả hai là một phần trong chiến lược marketing. Từ nhu cầu của khách, chúng tôi xác định được các đặc trưng về du lịch trong giai đoạn phục hồi sau dịch virus corona (COVID-19) và dựa vào đó để thiết kế các chương trình khuyến mãi này. Quý vị có thể dễ dàng điều chỉnh khuyến mãi để phù hợp với tình hình và nhu cầu cụ thể của mình.

Một khi đã sẵn sàng, Quý vị hãy nhấp vào đây để thiết lập Ưu Đãi Đặt Sớm và Ưu Đãi Phút Chót trong extranet. Để tìm hiểu thêm về cách thiết lập ưu đãi và khuyến mãi, vui lòng xem bài viết này.


Thiết lập Ưu Đãi Đặt Sớm

Ưu Đãi Đặt Sớm giúp Quý vị tăng tỷ lệ lấp phòng vào đầu mùa. Ưu đãi sẽ thu hút khách hay đặt chuyến đi từ sớm.

Để tận dụng tối đa Ưu Đãi Đặt Sớm, Quý vị nên thiết lập khuyến mãi này cho khách đặt trước ít nhất 30 ngày tính từ thời điểm nhận phòng.


Thiết lập Ưu Đãi Phút Chót

Ưu đãi này giúp Quý vị tăng tỷ lệ lấp phòng xuyên suốt mùa bằng cách thu hút khách muốn đi du lịch ngay.

Để tận dụng tối đa Ưu Đãi Phút Chót, Quý vị nên thiết lập khuyến mãi này cho khách đặt trước tối đa 7 ngày tính từ thời điểm nhận phòng.

Bài viết này có hữu ích không?