Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Thiết lập Ưu Đãi Bí Mật

Cập nhật 1 năm trước | 1.5 phút đọc
Lưu

Ưu Đãi Bí Mật là khuyến mãi độc quyền dành riêng cho thành viên và áp dụng cho khách có tài khoản Booking.com hoặc đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Điều này có nghĩa là Quý vị có thể sử dụng Ưu Đãi Bí Mật để nhắm đến một đối tượng khách cụ thể đang hoạt động và tương tác trên nền tảng của chúng tôi nhiều hơn những người dùng khác.

Chúng tôi sử dụng nhãn “Ưu Đãi Bí Mật” để giúp khách nhận diện các khuyến mãi này trên nền tảng của mình. Tuy các khuyến mãi này chỉ áp dụng giới hạn cho một nhóm người dùng, nhưng nhóm này hiện có hơn 75 triệu người.


Cách thiết lập Ưu Đãi Bí Mật

Thiết lập Ưu Đãi Bí Mật rất đơn giản. Tất cả những gì Quý vị cần làm là chọn “chỉ có thành viên và những người đăng ký nhận bản tin” làm đối tượng áp dụng khi thiết lập Ưu Đãi Cơ Bản, Ưu Đãi Đặt Sớm hoặc Ưu Đãi Phút Chót.

Trong hầu hết các trường hợp, Quý vị nên chọn Ưu Đãi Cơ Bản để thiết lập Ưu Đãi Bí Mật. Điều này sẽ giúp Quý vị tiếp cận đủ lượng khách mà vẫn giới hạn được đối tượng áp dụng. 

Khi Quý vị đã sẵn sàng, hãy thiết lập Ưu Đãi Bí Mật trong extranet. Để tìm hiểu thêm về cách thiết lập ưu đãi và khuyến mãi, mời Quý vị xem bài viết này.

Bài viết này có hữu ích không?