Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Thiết lập Ưu Đãi Cơ Bản

Cập nhật 1 năm trước | 2.5 phút đọc
Lưu

Ưu Đãi Cơ Bản là chương trình khuyến mãi mang đến cho Quý vị độ linh động tối đa, cho phép Quý vị điều chỉnh chương trình tùy theo chiến lược giá và nhu cầu kinh doanh. Điều đó có nghĩa là Quý vị có thể chọn mức giảm giá, ngày lưu trú được áp dụng ưu đãi và thời gian lưu trú tối thiểu.


Các nội dung trong bài viết này


Ưu Đãi Cơ Bản hoạt động như thế nào?

Ưu Đãi Cơ Bản có thể giúp Quý vị nhanh chóng nắm bắt cơ hội trên thị trường để thu hút nhiều du khách hơn. Quý vị có thể sử dụng Ưu Đãi Cơ Bản để điều chỉnh giá cho các trường hợp nhất định hoặc vào các khoảng thời gian cụ thể. Ví dụ: Quý vị có thể áp dụng khi có một sự kiện phổ biến sắp diễn ra trong khu vực của mình.

Quý vị cũng có thể sử dụng Ưu Đãi Cơ Bản như một phần của chiến lược giá mở rộng nhằm áp dụng giảm giá vào một khoảng thời gian cụ thể. Quý vị có thể cài đặt ưu đãi này dựa theo lượng nhu cầu dự kiến. Ưu Đãi Cơ Bản cũng có thể giúp tăng thêm đặt phòng trong các khoảng thời gian mà Quý vị biết tỷ lệ lấp phòng của chỗ nghỉ có thể thấp hơn thông thường. Sau khi chương trình được kích hoạt, Quý vị có thể quản lý ưu đãi bất cứ lúc nào trong trường hợp có thay đổi.


Hiển thị Ưu Đãi Cơ Bản trên nền tảng

Trên nền tảng của chúng tôi, Ưu Đãi Cơ Bản được thể hiện bằng việc gạch bỏ mức giá ban đầu của kỳ lưu trú và hiển thị đến khách hàng tiềm năng mức giá đã giảm ngay bên cạnh. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy việc gạch bỏ mức giá tạo được tác động trực quan, từ đó giúp cải thiện tỷ lệ chuyển đổi và tăng lượng đặt phòng.


Thiết lập Ưu Đãi Cơ Bản

Quý vị có thể thiết lập Ưu Đãi Cơ Bản bất cứ lúc nào, cũng như thực hiện trước điều này cho nhiều ưu đãi. Mỗi ưu đãi sẽ chỉ hiển thị đến khách hàng tiềm năng trong khoảng thời gian mà Quý vị chọn.

Sau khi Quý vị sẵn sàng, vui lòng nhấp vào đây để thiết lập Ưu Đãi Cơ Bản trên extranet. Để tìm hiểu thêm về cách thiết lập ưu đãi và khuyến mãi, vui lòng xem bài viết này.

Bài viết này có hữu ích không?