Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Thiết lập giá không công khai

Cập nhật 1 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Giá không công khai là một giải pháp về giá cung cấp mức giảm giá sâu cho nhóm đối tượng giới hạn. Nó có thể giúp Quý vị tăng lượng đặt phòng khi nhắm đến đối tượng được chọn lọc bằng cách cung cấp giảm giá mà không thay đổi mức giá niêm yết của Quý vị.


Các nội dung trong bài viết này


Giá không công khai được hiển thị cho đối tượng nào?

Sau khi Quý vị thiết lập giá không công khai, giá này sẽ được hiển thị cho những đối tượng được đặc biệt lựa chọn trên một số nền tảng. Dưới đây là hai ví dụ về các nhóm đối tượng này:

 • Nhóm người dùng kín - đối tượng khách giới hạn trên nền tảng của chúng tôi hoặc một số nền tảng liên kết, những khách này đã đăng nhập bằng tài khoản hoặc số đặt phòng
 • Khách đặt gói du lịch - đối tượng khách đã đặt gói du lịch, khách sẽ chỉ nhìn thấy mức giá giảm của chỗ nghỉ đã bao gồm trong giá gói cuối cùng thay vì mức giảm chi tiết

Giá không công khai của Quý vị không bao giờ được hiển thị rộng rãi trên nền tảng của chúng tôi, các trang web so sánh giá hoặc công cụ tìm kiếm meta như Google. Chúng tôi thường xuyên xem xét lại các nhóm khách kín mà Quý vị chia sẻ mức giá này để đảm bảo mọi thứ luôn phù hợp với nhu cầu kinh doanh của Quý vị.

Để tìm hiểu thêm về giá không công khai, vui lòng xem trang Giải pháp này.


Thiết lập giá không công khai

Với giá không công khai, Quý vị có thể cung cấp mức giảm giá tối thiểu là 30%. Mức giảm này sẽ không được kết hợp cùng các giảm giá hay khuyến mãi khác trên nền tảng của chúng tôi. Cách thiết lập:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào mục Chương trình khuyến mãi
 3. Nhấp vào Chọn khuyến mãi mới
 4. Tìm giá không công khai bên dưới Ưu đãi sâu và nhấp vào Thêm khuyến mãi
 5. Chọn loại giá mà Quý vị muốn áp dụng giá không công khai bằng một trong hai cách sau: chọn Tất cả loại giá hoặc Chọn loại giá
 6. Nhập mức giảm giá mà Quý vị muốn đưa ra
 7. Nếu muốn, Quý vị có thể chọn không áp dụng giá không công khai cho tối đa 180 ngày
 8. Nhấp vào Xem lại rồi nhấp Kích hoạt để hoàn tất

Quý vị có thể theo dõi hiệu suất của giá không công khai bất kỳ lúc nào ở mục Chương trình khuyến mãi trong extranet.


Chỉnh sửa hoặc ngừng giá không công khai

Quý vị có thể cập nhật cài đặt giá không công khai hoặc ngừng bất cứ lúc nào. Cách chỉnh sửa hoặc ngừng giá không công khai:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào mục Chương trình khuyến mãi
 3. Trong số các chương trình khuyến mãi Đang hoạt động, tìm và nhấp vào giá không công khai
 4. Để điều chỉnh mức giá, nhấp vào Chỉnh sửa, cập nhật cài đặt loại giá, nhấp vào Xem lại rồi chọn Kích hoạt
 5. Để ngừng giá không công khai, nhấp vào Ngừng rồi nhấp thêm lần nữa để xác nhận

Bài viết này có hữu ích không?