Thiết lập Giá theo tiểu bang Mỹ

Cập nhật 2 năm trước | 3 phút đọc
Lưu

Nắm bắt nhu cầu từ khách nội địa ở bất kỳ đâu trong 50 tiểu bang.

Kích hoạt Giá theo tiểu bang Mỹ 


Các nội dung trong bài viết này


Tìm hiểu về Giá theo tiểu bang Mỹ

Giá theo tiểu bang Mỹ có thể giúp thu hút khách trong tiểu bang của Quý vị, khách lái xe đến từ các tiểu bang lân cận và khách bay đến từ một tiểu bang khác. Giảm giá này chỉ hiển thị cho khách sử dụng nền tảng của chúng tôi ở các tiểu bang mà Quý vị muốn nhắm đến. Giá theo tiểu bang Mỹ có hiệu lực suốt cả năm, nhưng Quý vị có thể chọn lên tới 30 ngày không áp dụng cho mỗi năm.


Kích hoạt Giá theo tiểu bang Mỹ

Sau đây là cách thiết lập Giá theo tiểu bang Mỹ cho chỗ nghỉ:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Chương trình khuyến mãi rồi nhấn Chọn khuyến mãi mới
  3. Dưới Giá theo tiểu bang Mỹ trong mục Nhắm theo thị trường, nhấn Thêm khuyến mãi
  4. Chọn (các) tiểu bang mà Quý vị muốn cung cấp Giá theo tiểu bang Mỹ. Chúng tôi hiển thị các giá được đề xuất ở đầu danh sách dựa trên những gì chúng tôi biết về chỗ nghỉ cũng như về các đặt phòng mà Quý vị nhận trước đây. 
  5. Nhập phần trăm giảm giá mà Quý vị muốn áp dụng. Quý vị phải cung cấp ít nhất 5%. Chúng tôi khuyến khích Quý vị nên cài tối thiểu là 10%.
  6. Chọn bất kỳ ngày nhận phòng nào mà Quý vị không muốn áp dụng Giá theo tiểu bang Mỹ và nhấp vào Xem lại. Nếu mọi thứ đã chính xác, vui lòng nhấn Kích hoạt.

Chỉnh sửa hoặc ngừng Giá theo tiểu bang Mỹ

Quý vị có thể cập nhật bất kỳ lúc nào các cài đặt của Giá theo tiểu bang Mỹ hoặc ngừng chạy giá để không hiển thị đến các khách hàng tiềm năng. Sau đây là cách tạm dừng hoặc chỉnh sửa Giá theo tiểu bang Mỹ:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Chương trình khuyến mãi rồi nhấp vào tên của Giá theo tiểu bang Mỹ mà Quý vị muốn chỉnh sửa hoặc ngừng chạy để xem cài đặt hiện tại
  3. Nhấp vào Chỉnh sửa hoặc Ngừng
  4. Nếu Quý vị chọn Chỉnh sửa, hãy cập nhật phần trăm giảm giá và/hoặc bất kỳ ngày nào Quý vị không muốn áp dụng Giá theo tiểu bang Mỹ, sau đó nhấp vào Xem lại rồi Kích hoạt

Nếu Quý vị chọn Ngừng, hãy nhấp chọn Ngừng một lần nữa để xác nhận

 

Bài viết này có hữu ích không?