Thiết lập giá trẻ em linh động

Cập nhật 1 năm trước | 5 phút đọc
Lưu

Bài viết này sẽ giúp Quý vị thiết lập giá trẻ em linh động. Nếu Quý vị muốn thiết lập giá trẻ em tiêu chuẩn, vui lòng tham khảo bài viết này. Việc thiết lập giá trẻ em cho phép các gia đình xem tất cả các giá và thông tin quan trọng của một phòng hoặc căn cụ thể trên trang chỗ nghỉ của Quý vị.


Các nội dung trong bài viết này:


Thiết lập chính sách cho phép trẻ em

Có nhiều phương án dành cho Quý vị: cho phép trẻ em ở mọi độ tuổi, trên một độ tuổi nhất định hoặc hoàn toàn không cho phép trẻ em lưu trú tại chỗ nghỉ. Vui lòng làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấn vào Chỗ nghỉ và nhấp vào Chính sách
 3. Trong mục Trẻ em & giường phụ, chọn mục Chính sách trẻ em và nhấp vào Chỉnh sửa
 4. Chọn hoặc Không để quyết định có cho phép trẻ em dưới 18 tuổi lưu trú hay không
 5. Nếu muốn, Quý vị có thể chọn độ tuổi tối thiểu của trẻ mà Quý vị cho phép lưu trú tại chỗ nghỉ
 6. Nhấp vào Lưu

Chọn mức giá trẻ em và các nhóm tuổi

Lựa chọn sản phẩm giá dành cho trẻ em

Sau khi cho phép trẻ em lưu trú tại chỗ nghỉ, Quý vị có thể chọn giữa hai sản phẩm giá trẻ em: loại tiêu chuẩn và loại linh động.

Giá trẻ em tiêu chuẩn sẽ là lựa chọn phù hợp nếu Quý vị cần:

 • Một nhóm giá cho toàn bộ chỗ nghỉ
 • Miễn phí hoặc giá cố định

Giá trẻ em linh động sẽ phù hợp nếu Quý vị cần:

 • Nhóm giá khác nhau theo loại phòng/căn và loại giá
 • Miễn phí, giá cố định hoặc theo tỷ lệ phần trăm
 • Giá khác nhau theo từng trẻ trong từng nhóm tuổi

Trước khi thiết lập giá trẻ em linh động, Quý vị cần:

Chọn nhóm tuổi áp dụng giá

Nhóm tuổi trẻ em mà Quý vị chọn sẽ được áp dụng cho toàn bộ chỗ nghỉ và quyết định cách Quý vị thiết lập giá trẻ em. Quý vị cần tạo từ một đến ba nhóm tuổi để bắt đầu cài đặt giá trẻ em linh động. Quý vị có thể thiết lập nhóm tuổi theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet.
 2. Nhấn vào Chỗ nghỉ và nhấp vào Chính sách.
 3. Trong mục Trẻ em & giường phụ, chọn mục Chính sách trẻ em và nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Trong mục Giá trẻ em, nhấp vào nút Cài đặt trong tùy chọn Linh động.
 5. Nhấp vào Cài đặt nhóm tuổi trẻ em cho toàn bộ chỗ nghỉ. Nhóm tuổi trẻ em mà Quý vị chọn sẽ được áp dụng cho toàn bộ chỗ nghỉ và quyết định cách Quý vị thiết lập giá trẻ em. Quý vị cần tạo từ một đến ba nhóm tuổi để bắt đầu cài đặt giá trẻ em linh động.
 6. Để xem hoặc chỉnh sửa nhóm tuổi, nhấp vào Thay đổi nhóm tuổi. Sau khi thực hiện các bước trên, Quý vị có thể chọn căn/phòng và giá.  

Nếu Quý vị đã có giá trẻ em tiêu chuẩn, các nhóm tuổi hiện có của Quý vị sẽ được hiển thị trong mục Nhóm tuổi trẻ em.


Thiết lập sức chứa trẻ em và giá của mỗi phòng

Dưới đây là hướng dẫn cách cài đặt sức chứa cũng như giá người lớn và trẻ em theo từng phòng: 

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấn vào Chỗ nghỉ và nhấp vào Chính sách
 3. Trong mục Trẻ em & giường phụ, chọn mục Chính sách trẻ em và nhấp vào Cài đặt hoặc Chỉnh sửa
 4. Quý vị có thể thiết lập giá và sức chứa ở mục Cài đặt giá trẻ em và sức chứa.
 5. Nhấp vào nút Lưu sau khi thiết lập các thông số phù hợp

Quý vị có thể cài đặt bốn thông số cho mỗi phòng: 

 • Tổng số khách tối đa: số khách tối đa (người lớn và trẻ em) có thể ở vừa phòng này. Con số này có thể lớn hơn số người lớn tối đa.
 • Số người lớn tối đa: số người lớn tối đa có thể ở vừa phòng này.
 • Số trẻ em tối đa: số trẻ em tối đa có thể ở vừa phòng này. Hãy nhớ rằng trẻ em cần đi kèm với ít nhất một người lớn. Số trẻ em tối đa cho bất kỳ phòng/căn nào có thể bằng tổng số khách tối đa trừ đi một. 
 • Số khách tối đa được tính giá trẻ em: số trẻ em tối đa được tính giá trẻ em. Các trẻ còn lại sẽ được tính giá người lớn.

Dưới đây là một số ví dụ về cách thiết lập giá trẻ em trong trường hợp chỗ nghỉ cho phép trẻ em lưu trú: 

Ví dụ Giá Cài đặt giá trẻ em và sức chứa Tổng giá

Studio khi áp dụng giá theo số lượng khách

Giá cho 1 người lớn: 90 EUR

Giá cho mỗi trẻ em vượt sức chứa: 50 EUR

Tổng số khách tối đa: 3

Số người lớn tối đa: 2

Số trẻ em tối đa: 2 (phòng này có thể nhận 2 trẻ em nếu chỉ có 1 người lớn lưu trú)

Số khách tối đa được tính giá trẻ em 1 (chỉ có một trẻ được áp dụng giá trẻ em mà Quý vị cài cho phòng này)

Trong trường hợp khách bao gồm 1 người lớn và 2 trẻ em, chỉ 1 trẻ được tính giá trẻ em và trẻ còn lại sẽ được tính giá người lớn.

1 người lớn: 90 EUR

Trẻ đầu tiên: 50 EUR

Trẻ thứ hai: 90 EUR (trẻ này không đủ điều kiện áp dụng giá trẻ em)

Tổng giá: 230 EUR

Phòng gia đình khi áp dụng giá theo số lượng khách

Giá cho 1 người lớn: 90 EUR

Giá cho mỗi trẻ em vượt sức chứa: 50 EUR

Tổng số khách tối đa: 6

Số người lớn tối đa: 4

Số trẻ em tối đa: 5 (phòng này có thể nhận 5 trẻ em nếu chỉ có 1 người lớn lưu trú)

Số khách tối đa được tính giá trẻ em 2

Nếu khách gồm 4 người lớn và 2 trẻ em, khách sẽ phải thanh toán giá của 4 người lớn cho một phòng cộng với giá trẻ em cho cả hai trẻ.

4 người lớn: 360 EUR

2 trẻ em: 100 EUR

Tổng giá: 460 EUR

Phòng gia đình khi áp dụng giá cố định cho mỗi phòng

Giá phòng: 300 EUR

Giá cho mỗi trẻ em vượt sức chứa: 50 EUR

Tổng số khách tối đa: 6

Số người lớn tối đa: 4

Số trẻ em tối đa: 5

Số khách tối đa được tính giá trẻ em 2

Mặc dù phòng có thể chứa tối đa 6 người nhưng giá căn chỉ áp dụng cho 4 người (tính cả người lớn và trẻ em)

Nếu khách bao gồm tối đa 4 người (không phân biệt số lượng người lớn hay trẻ em), giá phòng cố định sẽ được áp dụng mà không tính thêm phụ phí.

Tổng giá: 300 EUR

Nếu khách gồm 4 người lớn và 2 trẻ em vượt sức chứa (tổng cộng 6 người), khách sẽ phải thanh toán giá phòng cộng với giá trẻ em cho 2 trẻ này.

4 người lớn: 300 EUR

2 trẻ em: 100 EUR

Tổng giá: 400 EUR

 


Tăng sức chứa cho phòng với cũi (nôi) và/hoặc giường phụ

Sức chứa mà Quý vị cài đặt được áp dụng cho khách ngủ trên giường có sẵn, chưa bao gồm số khách ngủ trong cũi/nôi và giường phụ. 

Cũi hay nôi là nhu cầu thiết yếu của nhiều gia đình có trẻ sơ sinh. Thêm cũi vào phòng nghỉ sẽ giúp Quý vị có khả năng nhận nhiều đặt phòng hơn từ khách đi cùng gia đình. 

Để thêm và cài đặt giá cho cũi/nôi và giường phụ, vui lòng làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet.
 2. Nhấn vào Chỗ nghỉ và nhấp vào Chính sách.
 3. Trong mục Trẻ em & giường phụ, chọn mục Tùy chọn cũi (nôi) & giường phụ và nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Thêm số lượng cũi (nôi) và/hoặc giường phụ mà Quý vị có thể cung cấp cho mỗi phòng/căn.
 5. Cài giá và giới hạn độ tuổi cho cũi (nôi) và giường phụ. Khách có thể thấy cũi (nôi) miễn phí trong kết quả tìm kiếm. 
 6. Xem lại các chính sách và nhấp vào Lưu

Chọn loại phòng hoặc căn và giá Quý vị muốn

Quý vị có thể thiết lập giá trẻ em linh động cho từng phòng/căn và theo từng loại giá bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet.
 2. Nhấn vào Chỗ nghỉ và nhấp vào Chính sách.
 3. Trong mục Trẻ em & giường phụ, chọn Chính sách trẻ em và nhấp vào Cài đặt/Xem hoặc chỉnh sửa trong mục Giá trẻ em linh động
 4. Trong bảng danh sách, Quý vị sẽ thấy danh sách các phòng đã được cài đặt sức chứa cho ít nhất một trẻ em, khi đó phòng này có đủ điều kiện áp dụng giá trẻ em linh động.
 5. Chọn loại phòng/căn để thấy chi tiết của loại giá đó.
 6. Quý vị sẽ thấy bản tóm tắt về sức chứa và giá phòng gần đây nhất cho loại phòng đã chọn. Bên cạnh đó Quý vị cũng sẽ thấy các nhóm tuổi mà mình đã cài cho chỗ nghỉ. Quý vị có thể nhập chi tiết cách tính giá cho các nhóm tuổi này.

Cài đặt giá theo nhóm tuổi, sao chép giá trẻ em và cài mức giá khác nhau cho các ngày cụ thể

Cài đặt giá theo nhóm tuổi

Đối với mỗi nhóm tuổi, Quý vị có thể chọn một trong hai phương án: tất cả trẻ em đều được áp dụng giá như nhau hoặc một số trẻ sẽ được tính giá khác. Quý vị vui lòng làm theo các bước sau để chọn cách cài đặt:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấn vào Chỗ nghỉ và nhấp vào Chính sách
 3. Trong mục Trẻ em & giường phụ, chọn mục Chính sách trẻ em và nhấp vào Chỉnh sửa
 4. Trong mục Giá trẻ em, ở tùy chọn Linh động, nhấp vào nút Cài đặt hoặc Xem hoặc chỉnh sửa
 5. Chọn phòng và loại giá phù hợp
 6. Nhấp vào Chỉnh sửa trong Cài đặt giá trẻ em mặc định
 7. Đối với từng nhóm tuổi, hãy chọn cách tính đồng giá cho tất cả trẻ hoặc tính giá khác nhau cho từng trẻ

Nếu Quý vị tính đồng giá cho toàn bộ trẻ em trong cùng nhóm tuổi, Quý vị có thể chọn từ các tùy chọn sau:

 • Miễn phí: không tính tiền đối với trẻ em thuộc nhóm tuổi đó
 • Cố định: áp dụng mức giá cố định cho trẻ em thuộc nhóm tuổi đó
 • Phần trăm: giá trẻ em được tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng giá phòng. Khả năng tính giá theo phần trăm trong extranet phụ thuộc vào mô hình giá mà chỗ nghỉ sử dụng (không bao gồm các mô hình giá theo số lượng khách và theo độ dài lưu trú).
 • Bằng giá người lớn: trẻ em được tính giá như người lớn từ 18 tuổi trở lên.

Nếu mỗi trẻ em trong nhóm tuổi này được tính giá khác nhau, Quý vị có thể cài giá cho trẻ đầu tiên, giá cho trẻ thứ haigiá cho mỗi trẻ vượt sức chứa trong nhóm tuổi đó. Để tìm hiểu thêm về cách hoạt động của giá cho mỗi trẻ em, vui lòng tham khảo bài viết này.

Sau khi nhập xong tất cả thông tin cho nhóm tuổi, Quý vị sẽ thấy phần xem trước các thiết lập giá. Nhấn Lưu thay đổi sau khi thiết lập xong.

Giá được hiển thị ở đây có thể chưa chính xác vì chưa bao gồm thuế, phí, khuyến mãi hoặc các khoản phụ phí khác. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết mà chúng tôi đưa ra có thể giúp Quý vị hiểu rõ hơn cách thiết lập mức giá linh động dành cho trẻ em. 

Sao chép giá trẻ em từ giá phòng này sang giá phòng khác

Hiện Quý vị đã có thể sử dụng tính năng sao chép. Tính năng này cho phép sao chép giá trẻ em của giá phòng này sang giá phòng khác, nhờ đó giúp Quý vị tiết kiệm thời gian cài đặt giá. Sau đây là cách sao chép giá trẻ em:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấn vào Chỗ nghỉ và nhấp vào Chính sách
 3. Trong mục Trẻ em & giường phụ, chọn mục Chính sách trẻ em và nhấp vào Chỉnh sửa
 4. Trong mục Giá trẻ em, ở tùy chọn Linh động, nhấp vào nút Cài đặt hoặc Xem hoặc chỉnh sửa
 5. Chọn phòng và loại giá phù hợp
 6. Nhấp vào Sao chép trong Cài đặt giá trẻ em mặc định
 7. Tại đây sẽ xuất hiện danh sách giá phòng. Quý vị có thể sao chép giá trẻ em gốc vào các giá phòng trong danh sách này. Chọn giá phòng phù hợp và nhấp vào Tiếp tục
 8. Kiểm tra lựa chọn của mình và nhấp vào Áp dụng thay đổi để lưu lại

Cài mức giá trẻ em khác nhau cho các ngày cụ thể

Nếu chính sách giá của chỗ nghỉ bao gồm nhiều giá trẻ em khác nhau cho một số khoảng thời gian cụ thể (chẳng hạn như mùa cao điểm hoặc thấp điểm), Quý vị có thể thiết lập giá trẻ em theo những ngày cụ thể.

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấn vào Chỗ nghỉ và nhấp vào Chính sách
 3. Trong mục Trẻ em & giường phụ, chọn mục Chính sách trẻ em và nhấp vào Chỉnh sửa
 4. Trong mục Giá trẻ em, ở tùy chọn Linh động, nhấp vào nút Xem hoặc chỉnh sửa hoặc Cài đặt
 5. Chọn phòng và loại giá phù hợp
 6. Trong phần Thiết lập giá khác nhau cho các ngày cụ thể, nhấp vào Tạo giá mới
 7. Cài đặt các thông số và nhấp vào Lưu thay đổi

Kiểm tra xem giá đã thiết lập có đang hoạt động không

Để kiểm tra xem giá trẻ em mà Quý vị đã thiết lập có đang hoạt động hay không, vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

 1. Đăng nhập vào extranet.
 2. Nhấn vào Chỗ nghỉ và nhấp vào Chính sách.
 3. Trong mục Trẻ em & giường phụ, chọn mục Chính sách trẻ em và nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Trong mục Giá trẻ em, ở tùy chọn Linh động, nhấp vào nút Xem hoặc chỉnh sửa.
 5. Trong bảng danh sách, hãy nhấp vào phòng/căn có liên quan và chọn loại giá.
 6. Quý vị sẽ thấy mục Cài đặt giá trẻ em mặc định mới, trong đó cho thấy tổng quan cài đặt cho mỗi nhóm tuổi. Nhãn Đang hoạt động cho biết hiện tại khách có thể đặt với các mức giá trẻ em này.
 7. Trong bảng danh sách, Quý vị sẽ thấy nhãn Cài đặt đã được kích hoạt bên dưới giá được thiết lập. Quý vị cũng có thể xem loại giá nào chưa được thiết lập giá trẻ em.

Lưu ý rằng có thể sẽ mất đến 2 giờ để giá trẻ em được cài đặt ở đây xuất hiện trên trang đăng ký chỗ nghỉ của Quý vị.

Nếu cần thay đổi các giá này trong tương lai, Quý vị có thể truy cập trang Chính sách trẻ em và sức chứa hoặc vào thẳng trang Giá trẻ em linh động.


Đối với chỗ nghỉ đã ngừng hợp tác với đối tác kết nối

Khi Quý vị gửi giá trẻ em thông qua Nhà cung cấp kết nối, trang Giá trẻ em linh động trong extranet sẽ được cài ở chế độ chỉ đọc được và không thể chỉnh sửa. 

Nếu Quý vị không còn hợp tác với Nhà cung cấp kết nối hoặc đang chuyển sang nhà cung cấp kết nối mới, trang này sẽ không tự động chuyển sang chế độ có thể chỉnh sửa. Quý vị cần kích hoạt lại phần cài đặt giá trẻ em linh động bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấn vào Chỗ nghỉ và nhấp vào Chính sách
 3. Trong mục Trẻ em & giường phụ, chọn mục Chính sách trẻ em và nhấp vào Chỉnh sửa
 4. Trong mục Giá trẻ em, ở tùy chọn Linh động, nhấp vào nút Xem hoặc chỉnh sửa
 5. Bấm vào nút thông tin
 6. Nhấp vào Kích hoạt chế độ chỉnh sửa giá trẻ em linh động

Khi đã thay đổi, Quý vị có thể bắt đầu cài đặt giá mới hoặc chỉnh sửa giá hiện có. Nếu Quý vị thay đổi nhà cung cấp, cài đặt này sẽ có hiệu lực cho đến khi Quý vị bắt đầu cung cấp thông tin thông qua một nhà cung cấp mới. 
 

Bài viết này có hữu ích không?