Thu hút nhiều khách hơn với Ưu Đãi Khách Đặt Sớm và Ưu Đãi Phút Chót

Đã cập nhật 6 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Cả hai ưu đãi cho khách đặt sớm và phút chót đều rất linh hoạt và Quý vị có thể chọn các giảm giá, ngày lưu trú cho khách và khung thời gian đặt trước dựa trên nhu cầu cụ thể của mình. Để sử dụng các ưu đãi này một cách chiến lược, Quý vị còn có thể thiết lập ưu đãi để chạy trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng vào một thời điểm nào đó và các ưu đãi này sẽ hiển thị đến khách trong khoảng thời gian đó dựa trên các tiêu chí Quý vị đã đặt.

Quý vị muốn biết nên bắt đầu từ đâu?

Hai chương trình khuyến mãi này bổ sung cho nhau - và chúng tôi khuyến nghị Quý vị nên kích hoạt và xem cả hai là một phần trong chiến lược tiếp thị. Các ưu đãi này được thiết kế dựa trên các đặc trưng về du lịch trong giai đoạn phục hồi sau COVID-19 mà chúng tôi xác định theo nhu cầu của khách, đồng thời có thể dễ dàng thích ứng với tình hình và nhu cầu cụ thể của Quý vị.

Kích hoạt Ưu Đãi Khách Đặt Sớm và Ưu Đãi Phút Chót tại đây

 

Khuyến mãi

Mô tả

Đề xuất

Ưu Đãi Khách Đặt Sớm

Ưu đãi này giúp Quý vị tăng tỷ lệ lấp phòng vào đầu mùa bằng cách thu hút khách hay đặt chuyến đi từ sớm. 

Chúng tôi khuyến nghị Quý vị nên thiết lập khuyến mãi này cho khách đặt trước ít nhất 30 ngày tính từ thời điểm nhận phòng.

Ưu Đãi Phút Chót

Ưu đãi này giúp Quý vị tăng tỷ lệ lấp phòng xuyên suốt mùa bằng cách thu hút khách đang muốn đi du lịch ngay.

Chúng tôi khuyến nghị Quý vị nên thiết lập khuyến mãi này cho khách đặt trước tối đa 7 ngày tính từ thời điểm nhận phòng.

Bài viết này có hữu ích không?