Hóa đơn cho đối tác có nhiều chỗ nghỉ

Khám phá cách xem, quản lý và thanh toán các hóa đơn hoa hồng cho nhiều chỗ nghỉ được đăng ký dưới cùng một tài khoản nhóm trong extranet.