Hóa đơn từ Booking.com

Nhận mẹo hay về cách quản lý hóa đơn trong extranet hay ứng dụng di động của chúng tôi – từ việc so sánh tiền hoa hồng với số đặt phòng nhận được đến cập nhật chi tiết ngân hàng.

Trợ-giúp
Hóa đơn từ Booking.com
Quý vị sẽ nhận được hóa đơn hoa hồng trong tuần đầu tiên hàng tháng. Hóa đơn cũng có sẵn bằng định dạng PDF trên extranet. Quý vị sẽ tìm thấy hóa đơn trong thẻ