Hợp đồng đối tác, điều khoản và luật địa phương

Tìm hiểu xem những chi tiết nào được bao gồm trong hợp đồng đối tác Booking.com và nhận thêm thông tin về việc luật lệ địa phương có thể ảnh hưởng đến chỗ nghỉ ra sao.

Trợ-giúp
Hợp đồng đối tác, điều khoản và luật địa phương
Thời lượng cần để đọc: 2 phút Điểm nổi bật: Booking.com áp dụng các chế độ ngang giá khác nhau tùy thuộc vào chỗ nghỉ nằm ở đâu. Ngoài thông tin dưới đây, thông
Trợ-giúp
Hợp đồng đối tác, điều khoản và luật địa phương
Theo các quy định mới, Booking.com được yêu cầu phải thông cho một số đối tác chỗ nghỉ rằng họ cần báo cáo về loại hình host của bản thân là host chuyên nghiệp
Trợ-giúp
Hợp đồng đối tác, điều khoản và luật địa phương
Nếu chỗ nghỉ của Quý vị đổi chủ sở hữu, hãy làm theo các bước dưới đây: Bước 1 (nếu Quý vị là chủ sở hữu hiện tại): Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua “hộp