Thông tin liên quan đến virus corona

Thông tin cho khách: Nhấn đây ||  Thông tin cho đối tác: Nhấn đây

Hợp đồng đối tác, điều khoản và luật địa phương

Tìm hiểu xem những chi tiết nào được bao gồm trong hợp đồng đối tác Booking.com và nhận thêm thông tin về việc luật lệ địa phương có thể ảnh hưởng đến chỗ nghỉ ra sao.

Trợ-giúp
Hợp đồng đối tác, điều khoản và luật địa phương
Chúng tôi hiểu rằng cuộc khủng hoảng hiện tại do virus corona đang gây ra những tổn thất nặng nề cho Quý vị, người thân và cả doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao
Trợ-giúp
Hợp đồng đối tác, điều khoản và luật địa phương
08/04/2020 Quý đối tác thân mến, Chúng tôi hiểu rằng đại dịch COVID-19 đã có ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp của Quý vị cũng như đến chúng tôi. Chúng tôi cam
Trợ-giúp
Hợp đồng đối tác, điều khoản và luật địa phương
Theo các quy định mới, Booking.com được yêu cầu phải thông cho một số đối tác chỗ nghỉ rằng họ cần báo cáo về loại hình host của bản thân là host chuyên nghiệp
Trợ-giúp
Hợp đồng đối tác, điều khoản và luật địa phương
Cập nhật lần cuối: 8/4/2020 Nếu bạn là khách lưu trú, vui lòng truy cập trang hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi khuyên các đối tác bị ảnh hưởng nên kiểm tra bài viết
Trợ-giúp
Hợp đồng đối tác, điều khoản và luật địa phương
Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các thành phố trên khắp thế giới để đảm bảo các thành phố nơi có các đối tác của chúng tôi là những điểm đến phát triển mạnh mẽ