Hợp đồng đối tác, điều khoản và luật địa phương

Tìm hiểu xem những chi tiết nào được bao gồm trong hợp đồng đối tác Booking.com và nhận thêm thông tin về việc luật lệ địa phương có thể ảnh hưởng đến chỗ nghỉ ra sao.

Trợ-giúp
Hợp đồng đối tác, điều khoản và luật địa phương
Nếu chỗ nghỉ của Quý vị đổi chủ sở hữu, hãy làm theo các bước dưới đây: Bước 1 (nếu Quý vị là chủ sở hữu hiện tại): Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua “hộp
Trợ-giúp
Hợp đồng đối tác, điều khoản và luật địa phương
Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các thành phố trên khắp thế giới để đảm bảo rằng các thành phố có đối tác của chúng tôi luôn là điểm đến phát triển mạnh. Tại một