Đăng ký nhiều chỗ nghỉ

Nếu Quý vị mới tham gia Booking.com

Một khi đã bắt đầu đăng ký trên join.booking.com, Quý vị sẽ có thể chọn số lượng chỗ nghỉ mà Quý vị muốn đăng ký.

Mục này bao gồm số chỗ nghỉ được đăng ký tại các địa chỉ khác nhau nhưng không bao gồm:

 • Số đơn vị/phòng trong cùng một chỗ nghỉ.
 • Số chỗ nghỉ tại cùng một địa chỉ (ví dụ: nhiều căn hộ tại cùng một địa chỉ).

Khi bắt đầu quá trình đăng ký, Quý vị sẽ trải qua các bước cần thiết và đăng ký chỗ nghỉ đầu tiên, thêm địa chỉ và các chi tiết liên quan khác (như thông tin thanh toán và ít nhất một hình ảnh). Sau khi hoàn thành đăng ký chỗ nghỉ đó, Quý vị sẽ thấy một nút bấm cho phép Quý vị đăng ký thêm chỗ nghỉ.

Mỗi chỗ nghỉ sẽ có một trang chỗ nghỉ riêng trên Booking.com (và mỗi chỗ nghỉ sẽ có các đơn vị/phòng có thể đặt riêng).

Nếu Quý vị đã là đối tác của Booking.com và muốn đăng ký thêm chỗ nghỉ, hãy xem qua các trường hợp dưới đây:  

 1. Chỗ nghỉ mới này có cùng địa chỉ với đăng ký chỗ nghỉ hiện tại của Quý vị (chỗ nghỉ mà Quý vị đã có ID) không?

Chúng tôi coi một đơn vị mà Quý vị cung cấp là một “phòng”. Điều này có nghĩa là khi Quý vị muốn thêm một căn hộ, nhà nghỉ thôn dã hoặc biệt thự tại cùng một địa chỉ với chỗ nghỉ đã đăng ký hiện có, Quý vị có thể thêm vào như một “phòng” mới trong hệ thống của chúng tôi. Quý vị chỉ cần làm theo các bước sau:

 • Đăng nhập vào extranet và vào mục “Chỗ nghỉ”.
 • Nhấp vào "Bố cục chỗ nghỉ" hoặc "Chi tiết phòng" (tùy thuộc vào thiết lập chỗ nghỉ của Quý vị) để tạo phòng hoặc đơn vị mới.
 • Trong mục “Tiện nghi phòng”, Quý vị có thể thêm các thông tin như kích thước và tiện nghi của phòng.
 • Chọn thẻ “Giá & tình trạng phòng trống” để xem tất cả các phòng/đơn vị và thiết lập giá, ngày và giới hạn cho các phòng cho đơn vị mới thêm vào.
 1. Chỗ nghỉ mới này có địa chỉ khác với chỗ nghỉ mà Quý vị đã đăng ký?

A: Nếu gần đây Quý vị đã đăng ký nhưng chưa có quyền truy cập vào trang dashboard “Trang chủ” cho tài khoản nhóm

 1. Đăng nhập vào extranet và đi đến mục "Những chỗ nghỉ của tôi" page.
 2. Nhấp vào nút “Thêm chỗ nghỉ khác” ở phía bên phải.

B: Nếu Quý vị có thể thấy trang dashboard “Trang chủ” cho tài khoản nhóm

 • Nhấp vào “Tài khoản” ở góc trên cùng bên phải và chọn “+ Thêm chỗ nghỉ mới”.

C: Nếu Quý vị đã đăng ký nhiều chỗ nghỉ trên Booking.com

 • Sau khi đăng ký chỗ nghỉ thứ hai, Quý vị sẽ truy cập được vào trang “Tổng quan nhóm”.
 • Tại đây, Quý vị có thể dùng nút “Thêm chỗ nghỉ mới” để thêm nhiều chỗ nghỉ hơn.