Làm sao để tham gia Booking.com?

Đã cập nhật 6 day trước

Đăng ký chỗ nghỉ của tôi

Đăng ký để làm việc với chúng tôi rất dễ dàng. Sau đây là tổng quan các bước Quý vị cần thực hiện:

  1. Đăng ký chỗ nghỉ của Quý vị trên trang đăng ký của chúng tôi. Nếu Quý vị là đối tác hoàn toàn mới chưa từng làm việc với chúng tôi, Quý vị có thể thiết lập tên đăng nhập extranet và mật khẩu trong khi đăng ký.*
  2. Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét đăng ký của Quý vị để đảm bảo chúng tôi đã có đủ các thông tin cần thiết.
  3. Sau đó, Quý vị có thể truy cập extranet và cập nhật lịch, thiết lập giá và điều chỉnh các chi tiết khác.
  4. Khi đã sẵn sàng, Quý vị có thể đăng chỗ nghỉ online trên trang web.

*Nếu Quý vị đã từng làm việc với chúng tôi trước đây hoặc đã bắt đầu đăng ký bằng một địa chỉ email cụ thể nhưng chưa hoàn thành, chúng tôi sẽ gửi các chi tiết đăng nhập trang quản trị Booking.com (gọi là “extranet”) và đường dẫn để Quý vị tạo mật khẩu cá nhân vào địa chỉ email đó sau khi chúng tôi xem xét đăng ký mới của Quý vị.

Đăng ký chỗ nghỉ của Quý vị

Để đăng ký nhiều chỗ nghỉ, Quý vị hãy đọc bài viết này.

Để đăng ký một chỗ nghỉ, chúng tôi chỉ cần:

  1. Chi tiết chỗ nghỉ (bao gồm tiện nghi, phòng, v..v..).
  2. Hình ảnh: Quý vị chỉ cần một hình ảnh để bắt đầu! Quý vị có thể thêm nhiều hình ảnh sau.
  3. Thông tin thanh toán.
  4. Hợp đồng đã ký với Booking.com (được hoàn thành khi kết thúc đăng ký).

Quý vị đã bắt đầu đăng ký?

*Nếu Quý vị đã bắt đầu đăng ký và muốn tiếp tục nơi mình đang bỏ dở, hãy vào trang đăng ký của chúng tôi. Nhấp vào “Tiếp tục đăng ký” và nhập địa chỉ email mà Quý vị đã cung cấp khi bắt đầu đăng ký. Chúng tôi sẽ gửi một đường dẫn vào email cho Quý vị để có thể hoàn tất quá trình đăng ký.

Xem xét đăng ký

Sau khi Quý vị gửi đăng ký, chúng tôi sẽ xem xét đăng ký và gửi xác nhận qua email kèm theo một tên đăng nhập duy nhất.

Quý vị cũng sẽ nhận được email kèm theo đường dẫn để tạo mật khẩu cá nhân.

Sau đó, Quý vị có thể truy cập trang quản trị (“extranet”) nơi Quý vị có thể kiểm tra và cập nhật tất cả các chi tiết của chỗ nghỉ Quý vị bất cứ lúc nào, bao gồm các thông tin về đặt phòng, giá và tình trạng phòng trống và thông tin thanh toán.

Quý vị đã hoàn thành đăng ký?

Nếu Quý vị đã đăng ký nhưng chưa nhận được thông tin từ chúng tôi thì Quý vị đừng lo lắng — chúng tôi vẫn đang xem xét thông tin của Quý vị và sẽ sớm liên lạc lại.

Quý vị muốn biết làm sao để đăng chỗ nghỉ của Quý vị online cho khách đặt và bắt đầu nhận đơn đặt phòng? Hãy đọc bài viết này để biết thêm thông tin.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại