Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Booking.com làm việc với chủ chỗ nghỉ như thế nào?

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Quý vị muốn trở thành đối tác của Booking.com? Quý vị muốn thêm khách sạn, chỗ nghỉ hoặc nhà nghỉ dưỡng của mình lên kênh của chúng tôi với gần 29 triệu đăng ký online? Thật tuyệt! Đây là mô hình kinh doanh của Booking.com:

Booking.com BV (“Booking.com”) cung cấp dịch vụ đặt chỗ nghỉ trực tuyến. Chúng tôi đóng vai trò trung gian (đại lý) giữa khách muốn đặt chỗ nghỉ và khách sạn, chỗ nghỉ hoặc nhà nghỉ dưỡng/thuê vãng lai của Quý vị. Loại mô hình này còn được gọi là "mô hình đại lý".

Xin lưu ý rằng thỏa thuận được thực hiện trực tiếp giữa Quý vị và khách hàng. Khác với các trang web đặt chỗ nghỉ khác, Booking.com không phải bên lập ra hợp đồng trong giao dịch giữa chỗ nghỉ Quý vị và khách hàng. Bằng cách này, Quý vị có toàn quyền kiểm soát giá và tình trạng phòng trống, cũng như cung cấp cho khách quy tắc chung, chính sách và các ưu đãi chung rõ ràng hơn.

Khách hàng sẽ thanh toán giá đặt phòng với Quý vị sau kỳ nghỉ của họ, hoặc trước trong trường hợp đặt phòng không hoàn tiền. Quý vị có thỏa thuận với Booking.com để sử dụng kênh đặt phòng trực tuyến và cần phải thanh toán cho Booking.com khoản hoa hồng đã đưa ra cho tất cả các kỳ lưu trú đã xác nhận, đặt phòng không hoàn tiền và đặt phòng hoàn tiền một phần được thực hiện trên trang web của chúng tôi. Quý vị sẽ nhận được hóa đơn chi tiết về khoản phí hoa hồng cần trả vào mỗi tháng.

Chúng tôi sẽ không thay đổi giá của Quý vị. Khác với các kênh khác có thêm phụ phí khi hiển thị đến khách hàng, giá Quý vị cài đặt sẽ là giá chúng tôi để trên Booking.com. Ngoài ra, Quý vị sẽ chỉ cần thanh toán nếu chúng tôi mang khách hàng đến Quý vị – không phí đăng ký hay phí đăng chỗ nghỉ.

Lưu ý: Khi khách hàng thực hiện đặt phòng qua kênh Booking.com, đặt phòng của họ sẽ được xác nhận tức thì. Do đó, Quý vị sẽ không thể từ chối nhận đặt phòng, trừ một số trường hợp.

Tìm hiểu thêm tất cả quyền lợi khi hợp tác cùng chúng tôi


Quý vị muốn hợp tác cùng Booking.com?

Tham gia Booking.com

Bài viết này có hữu ích không?