Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Làm sao để tôi thêm người host chung cho chỗ nghỉ của mình?

Cập nhật 2 năm trước
Lưu

Chức năng này có thể chưa áp dụng cho Quý vị. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để đưa chức năng này đến cho tất cả các đối tác càng sớm càng tốt.

Chúng tôi hiểu rằng làm host chỗ nghỉ rất bận rộn và nhiều công việc phải làm: từ việc quản lý giá và tình trạng phòng trống, đến việc trả lời tin nhắn và yêu cầu đặc biệt từ khách. Những việc này có thể là quá nhiều để 1 người có thể gánh vác, đặc biệt là vào mùa cao điểm.

Tuy nhiên, nếu Quý vị là host chính cho chỗ nghỉ của mình và sẵn sàng chia sẻ trọng trách cho một người nữa, Quý vị có thể tạo và quản lý một đăng nhập nữa cho tài khoản extranet của chỗ nghỉ. Quý vị chỉ cần làm theo những bước sau:

  1. Đăng nhập vào extranet và nhấp vào biểu tượng "Tài khoản" trên góc phải trên cùng
  2. Chọn "Tạo và quản lý người dùng" từ trình đơn thả xuống
  3. Quý vị sẽ thấy tổng quan các người dùng, quyền truy cập và thông tin lần đăng nhập gần nhất của họ.
  4. Nhấp vào "Thêm người dùng" để tạo đăng nhập mới. Đây có thể là người dùng hoàn toàn mới hoặc một người đã có quyền truy cập vào các tài khoản extranet khác rồi.
    hoặc
  5. Chọn "Quản lý" để chỉnh sửa quyền truy cập, bỏ hoặc phân công người dùng "Quản trị viên mới".

Lưu ý: Tùy thuộc vào quyền mà Quý vị phân công, host chung của Quý vị có thể đưa ra những thay đổi và hành động nhất định trên extranet của Quý vị. Ví dụ, nếu Quý vị cho họ "quyền quản trị viên", họ sẽ có toàn quyền đối với extranet của Quý vị.

Tìm hiểu thêm về cách tạo và quản lý tài khoản đăng nhập extranet.

Bài viết này có hữu ích không?