Tôi trả cho Booking.com tiền hoa hồng gì và khi nào?

Đã cập nhật 2 month trước
Save

Booking.com làm việc dựa trên mô hình hoa hồng, có nghĩa là Quý vị trả cho chúng tôi một tỷ lệ cố định trên mỗi đơn đặt phòng.

Chỗ nghỉ của Quý vị sẽ trả hoa hồng cho các kỳ nghỉ đã xác nhận sau khi khách trả phòng và thanh toán. Phí hoa hồng cũng sẽ được tính dựa trên các lượt đặt phòng không hoàn tiền, bất kể khách có ở tại chỗ nghỉ của Quý vị hay không.*

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về hoa hồng mà Quý vị thanh toán trong Hợp đồng Chỗ nghỉ mà Quý vị đã ký khi tham gia Booking.com.

Vào đầu tháng, chúng tôi sẽ gửi cho Quý vị hóa đơn bao gồm tất cả các đơn đặt phòng cho tháng trước – và tổng hoa hồng phải trả cho các đơn đặt phòng đó. Bằng cách đó, Quý vị chỉ phải thanh toán cho chúng tôi một lần mỗi tháng.

Quý vị sẽ nhận được hóa đơn hàng tháng bằng email và có thể tìm thấy hóa đơn (và lịch sử thanh toán hàng tháng) trong thẻ “Tài chính” trong extranet.

Quý vị muốn tìm hiểu thêm về những gì Quý vị nhận được cho những hoa hồng mình đã trả?

*Lưu ý: Nếu Quý vị đang sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến do Booking.com cung cấp, có thể Quý vị sẽ phải tuân theo những quy tắc khác. Tìm hiểu thêm về thanh toán trực tuyến.

 

Quý vị muốn hợp tác cùng Booking.com?

Tham gia Booking.com

Quý vị nghĩ gì về trang này?