Tôi trả hoa hồng cho Booking.com khi nào và như thế nào?

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Booking.com hoạt động dựa trên mô hình hoa hồng, có nghĩa là Quý vị trả cho chúng tôi một khoản tiền tương đương với một tỷ lệ phần trăm cố định cho mỗi đơn đặt phòng.

Chỗ nghỉ của Quý vị sẽ trả hoa hồng cho các kỳ nghỉ đã xác nhận sau khi khách trả phòng và thanh toán. Phí hoa hồng cũng sẽ được tính cho các đặt phòng không hoàn tiền, bất kể khách có lưu trú tại chỗ nghỉ của Quý vị hay không.*

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về phí hoa hồng mà Quý vị cần thanh toán trong Hợp đồng Chỗ nghỉ Quý vị đã ký khi tham gia Booking.com.

Vào đầu của mỗi tháng, chúng tôi sẽ gửi cho Quý vị hóa đơn bao gồm tất cả các đơn đặt phòng của tháng trước – và tổng phí hoa hồng phải trả cho các đơn đặt phòng đó. Bằng cách đó, Quý vị chỉ phải thanh toán cho chúng tôi một lần mỗi tháng.

Quý vị sẽ nhận được hóa đơn hàng tháng qua email và có thể tìm thấy hóa đơn (và lịch sử thanh toán hàng tháng) trong mục “Tài chính” trong extranet.

Quý vị muốn tìm hiểu thêm về những quyền lợi Quý vị nhận được cho phí hoa hồng mà mình đã trả?

*Lưu ý: Nếu Quý vị đang sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến do Booking.com cung cấp, có thể Quý vị sẽ phải tuân theo những quy tắc khác. Tìm hiểu thêm về thanh toán trực tuyến.

 

Quý vị muốn hợp tác cùng Booking.com?

Tham gia Booking.com

Bài viết này có hữu ích không?