Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Vì sao chỗ nghỉ của tôi chưa được đăng online cho khách đặt?

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Nếu chỗ nghỉ của Quý vị chưa đăng để có thể được đặt trên trang web của chúng tôi, điều đó có thể do Quý vị vẫn cần phải xác thực vị trí chỗ nghỉ.

Nếu Quý vị vừa đăng ký với Booking.com gần đây, hãy sử dụng thông tin đăng nhập để kiểm tra trạng thái đăng ký của Quý vị trong “Trang chủ” trên extranet.

Nếu Quý vị đang làm việc với Booking.com, hãy tham khảo các mẹo sau để đăng chỗ nghỉ của Quý vị online và có thể được đặt:

  1. Quý vị đã thêm giá và tình trạng phòng trống chưa? Nếu Quý vị chưa tải giá và ngày cho chỗ nghỉ, khách hàng sẽ không thể xem chỗ nghỉ của Quý vị trên trang web. Quý vị có thể kiểm tra các chi tiết này trong “Giá & tình trạng phòng trống" trên extranet. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc hướng dẫn trực quan từng bước để cập nhật tình trạng phòng trống.
  2. Nếu Quý vị không thấy chỗ nghỉ của mình trong kết quả tìm kiếm trên Booking.com, hãy kiểm tra giới hạn về thời gian lưu trú tối thiểu và thử tìm kiếm lại.
  3. Quý vị đã tải hình ảnh lên trang của mình chưa? Chúng tôi không thể hiển thị chỗ nghỉ online khi không có các hình ảnh chất lượng.

Quý vị có thể đọc thêm về hình ảnh trong các bài viết sau đây: “Làm sao để chụp ảnh chỗ nghỉ đẹp hơn?” và “Làm sao để thêm, thay đổi và cập nhật hình ảnh?

  1. Đảm bảo Quý vị đã thanh toán tất cả các hóa đơn từ Booking.com. Quý vị có thể tìm thấy thông tin này trong thẻ “Tài chính”.

Nếu chỗ nghỉ của Quý vị vẫn không thể được đặt hoặc không hiện trên trang web sau khi đã kiểm tra các thông tin này, hãy báo cho chúng tôi qua “Hộp thư”.

Bài viết này có hữu ích không?