Tại sao Booking.com lại xác thực vị trí chỗ nghỉ?

Đã cập nhật 2 tháng trước

Do chúng tôi có hơn một triệu chỗ nghỉ trên toàn thế giới — cùng với hàng triệu khách hàng — chúng tôi phải đảm bảo các thông tin trên Booking.com chính xác 100%.

Chúng tôi tiếp thị chỗ nghỉ trên nhiều công cụ tìm kiếm và trên các trang web liên kết, do đó việc cung cấp cho khách thông tin chính xác ngay từ giai đoạn đặt phòng là vô cùng quan trọng, giúp đảm bảo quản lý kỳ vọng của khách hàng và mang lại cho họ trải nghiệm tích cực. Mục tiêu quan trọng nhất là đảm bảo mọi chỗ nghỉ trên trang web đều là thật, cho dù là chỗ nghỉ ở vùng nông thôn xa xôi hay điểm đến ở một thành phố nổi tiếng. Việc xác thực chỗ nghỉ tùy thuộc vào vị trí của chỗ nghỉ và khả năng tiếp cận chỗ nghỉ của chủ sở hữu, do đó có thể tốn thời gian hơn trong một số trường hợp. Nếu chúng tôi cần trợ giúp trong việc xác thực chỗ nghỉ, đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị để cùng thảo luận.

Quý vị muốn biết thêm thông tin? Hãy tìm hiểu việc xác thực chỗ nghỉ gồm có những gì.

Quý vị nghĩ gì về trang này?