Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Hợp tác cùng Booking.com

Tìm hiểu về việc đăng ký chỗ nghỉ trên Booking.com – mô hình kinh doanh của chúng tôi, lợi ích và làm sao để thêm và quảng bá khách sạn, căn hộ hay nhà nghỉ dưỡng của Quý vị.