Làm sao để tôi đăng ký nhiều chỗ nghỉ?

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Nếu Quý vị mới tham gia Booking.com

Trong lúc đăng ký trên join.booking.com, hệ thống sẽ hỏi số lượng chỗ nghỉ Quý vị muốn đăng ký.

Khi bắt đầu quá trình đăng ký, Quý vị sẽ trải qua các bước cần thiết và đăng ký chỗ nghỉ đầu tiên, thêm địa chỉ và các chi tiết liên quan khác (như thông tin thanh toán và ít nhất một hình ảnh). Sau khi hoàn thành đăng ký chỗ nghỉ đó, Quý vị sẽ thấy một nút bấm cho phép Quý vị đăng ký thêm chỗ nghỉ.

Mỗi chỗ nghỉ sẽ có một trang chỗ nghỉ riêng trên Booking.com (và mỗi chỗ nghỉ sẽ có các đơn vị/phòng có thể đặt riêng).

Lưu ý: Có một ngoại lệ quan trọng dành cho các chỗ nghỉ dạng nhà. Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ ở cùng địa chỉ/cùng vị trí, Quý vị sẽ có lựa chọn để đăng ký tất cả chỗ nghỉ cùng một lúc và chúng sẽ hiển thị cùng nhau trên trang web của chúng tôi. Chẳng hạn, nếu Quý vị có nhiều căn hộ trong cùng tòa nhà, Quý vị có thể hiển thị các căn hộ này trong một đăng ký duy nhất. Quý vị chỉ cần đảm bảo rằng mình đã ghi rõ rằng Quý vị có nhiều chỗ nghỉ ở cùng một vị trí khi được hỏi trong lúc đăng ký.

Nếu Quý vị đã là đối tác của Booking.com và muốn đăng ký thêm chỗ nghỉ, hãy xem qua các trường hợp dưới đây:  

  • Chỗ nghỉ mới này có cùng địa chỉ với đăng ký chỗ nghỉ hiện tại của Quý vị (chỗ nghỉ mà Quý vị đã có ID) không?

Chúng tôi coi một đơn vị mà Quý vị cung cấp là một “đơn vị có thể đặt”. Điều này có nghĩa là khi Quý vị muốn thêm một căn hộ, nhà nghỉ thôn dã hoặc biệt thự tại cùng một địa chỉ với chỗ nghỉ đã đăng ký hiện có, Quý vị có thể thêm vào như một “đơn vị có thể đặt” mới trong hệ thống của chúng tôi. Quý vị chỉ cần làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào extranet và vào mục “Chỗ nghỉ
  2. Nhấp vào "Bố cục chỗ nghỉ" hoặc "Chi tiết phòng" (tùy thuộc vào thiết lập chỗ nghỉ của Quý vị) để tạo phòng hoặc đơn vị mới
  3. Trong mục “Tiện nghi phòng”, Quý vị có thể thêm các thông tin như kích thước và tiện nghi của phòng.
  4. Chọn thẻ “Giá & tình trạng phòng trống” để xem tất cả các phòng/đơn vị và thiết lập giá, ngày và giới hạn cho các phòng/đơn vị mới thêm vào
  • Chỗ nghỉ mới này có địa chỉ khác với chỗ nghỉ mà Quý vị đã đăng ký?

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào nút “Thêm chỗ nghỉ khác” trên dashboard hiển thị, hoặc nhấn "Tài khoản" ở góc phải trên cùng rồi chọn "Thêm chỗ nghỉ mới"

Quý vị muốn đọc thêm về cách thêm hoặc xóa chỗ nghỉ khỏi tài khoản nhóm?

Bài viết này có hữu ích không?