Làm sao thêm hostel trên Booking.com?

Đã cập nhật 3 month trước
Lưu

Nếu Quý vị là đối tác mới và muốn đăng hostel trên Booking.com, hãy làm theo các bước dưới đây:

  1. Để bắt đầu, hãy vào trang join.booking.com

  2. Sau đó, chọn loại chỗ nghỉ là "Khách sạn, nhà nghỉ B&B & hay tương tự"

  3. Chọn xem Quý vị muốn đăng "Một chỗ nghỉ" hay "Nhiều chỗ nghỉ". Sau đó nhấn vào "Tiếp tục"

  4. Vì lý do bảo mật, Quý vị sẽ thấy danh sách các hạng mục chỗ nghỉ nữa. Chọn "Hostel" và nhấn vào"Tiếp tục"

  5. Nhập tên và địa chỉ hostel, cùng chi tiết thông tin liên lạc

Sau khi hoàn tất quy trình đăng ký, Quý vị sẽ có lựa chọn để thêm nhiều chỗ nghỉ, mỗi nơi đều có trang riêng trên Booking.com.

Nếu Quý vị đã là đối tác của Booking.com và muốn thêm hostel, tìm hiểu thêm về cách đăng ký nhiều chỗ nghỉ.

Is this article helpful?