Hoa hồng

Khám phá tất cả những điều cần biết về hoa hồng của Booking.com – từ việc Quý vị phải trả hoa hồng bao nhiêu đến việc Quý vị sẽ nhận được gì từ hoa hồng này và làm sao để khiếu nại hóa đơn.

Trợ-giúp
Hoa hồng
Là đối tác của Booking.com, Quý vị sẽ thanh toán hoa hồng cho các đặt phòng đã thực hiện trên trang web của chúng tôi.Cấu trúc hoa hồng của chúng tôi dựa trên