Chỗ nghỉ của tôi bị đóng tự động nhưng tôi hiện đã thanh toán hóa đơn: điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Nếu chỗ nghỉ của Quý vị bị đóng tự động do hóa đơn chưa thanh toán, vui lòng gửi cho chúng tôi tiền thanh toán sớm nhất có thể, để khách hàng có thể tiếp tục đặt phòng tại chỗ nghỉ của Quý vị trên trang web.

Sau khi chúng tôi nhận được tiền thanh toán, chỗ nghỉ của Quý vị sẽ tự động trở về trạng thái "Sẵn sàng để mở/Có thể đặt", vì thế, Quý vị không cần phải liên hệ với chúng tôi.

Tất cả những gì Quý vị cần làm là đảm bảo giá và tình trạng phòng trống chính xác, sau đó nhấn vào nút "Mở chỗ nghỉ" trong thanh "Trang chủ" trên extranet.

Có thể mất nhiều thời gian hơn tùy thuộc vào ngân hàng của Quý vị, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý vị biết sau khi chỗ nghỉ của Quý vị thay đổi trạng thái.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Cập nhật: Công cụ Phục hồi

Lời khuyên và thông tin chuyên sâu mới để thu hút khách hàng.

Tìm hiểu thêm