Giá phòng của tôi trên Booking.com đã bao gồm thuế thành phố chưa?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Phụ thuộc vào cách Quý vị thiết lập (hoặc yêu cầu đội ngũ Dịch vụ Chỗ nghỉ thiết lập), thuế thành phố có thể được hiển thị bao gồm hoặc chưa bao gồm trong giá khách nhìn thấy trong quá trình đặt phòng.

Quý vị có thể kiểm tra cài đặt thuế thành phố như sau:

  1. Nhấp vào mục “Chỗ nghỉ” trong extranet.
  2. Chọn “Thuế GTGT/thuế/phụ phí”
  3. Nếu không có đề cập về thuế thành phố trong danh sách phụ phí, có thể thuế đó đã bao gồm trong giá cuối cùng.

Ngay cả khi điều này là đúng, thông tin minh bạch là điều vô cùng quan trọng với khách hàng, Quý vị hãy cho họ biết giá phòng đã bao gồm những khoản nào.

Để cập nhật cách hiển thị về thuế thành phố, trước tiên đội ngũ Dịch vụ Chỗ nghỉ cần phải điều chỉnh cài đặt extranet của Quý vị. Quý vị có thể gọi cho họ theo số trung tâm hỗ trợ địa phương để được trợ giúp.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại