Giới thiệu Du lịch Bền vững

Một cách mới để ghi nhận những nỗ lực vì du lịch bền vững của Quý vị và quảng bá chúng đến với khách du lịch – vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm

Hoa hồng, hóa đơn và thuế

Khám phá hoa hồng Quý vị cần trả cho Booking.com là bao nhiêu, làm sao để thanh toán tiền hoa hồng, thuế GTGT và các loại thuế khác có được bao gồm hay không và cách thức hóa đơn hoạt động.