Cách thanh toán hóa đơn

Cập nhật 2 tuần trước | 3 phút đọc
Lưu

Chúng tôi gửi hóa đơn hoa hồng bằng email cho tất cả các đối tác trong tuần đầu tiên mỗi tháng. Quý vị cũng có thể tìm hóa đơn tháng này và các tháng trước trong extranet bằng cách nhấp vào Tài chính, sau đó chọn Hóa đơn. Các hóa đơn màu xanh lá cây nghĩa là đã được thanh toán. Hóa đơn màu đỏ nghĩa là đang chờ hoặc chưa thanh toán. Các hóa đơn màu đen nghĩa là đã được xóa bỏ hoặc chuyển cho bộ phận Pháp lý.


Các nội dung trong bài viết

  1. Cách thanh toán hóa đơn
  2. Kiểm tra hoặc cập nhật phương thức thanh toán hiện tại
  3. Sửa hóa đơn của Quý vị
  4. Xử lý các hóa đơn màu đen

Thanh toán hóa đơn

Quý vị sẽ nhận được hóa đơn hoa hồng bằng email trong tuần đầu tiên mỗi tháng. Thời hạn thanh toán là 14 ngày kể từ ngày lập hóa đơn. Quý vị sẽ thấy hướng dẫn thanh toán ngay trên hóa đơn, bao gồm cả thông tin tài khoản ngân hàng của Booking.com. Có nhiều phương thức thanh toán trên toàn cầu. Phương thức phổ biến nhất là chuyển khoản ngân hàng và ghi nợ trực tiếp. 

Nếu Quý vị tự thanh toán bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng, đừng quên thêm ID chỗ nghỉ và số hóa đơn làm mã tham chiếu thanh toán. Chúng tôi cần những thông tin đó để xác định khoản thanh toán của Quý vị và xử lý chính xác.

Nếu Quý vị đã thiết lập ghi nợ trực tiếp vào tài khoản của mình, hằng tháng chúng tôi sẽ tự động khấu trừ khoản thanh toán. Các hóa đơn đã thanh toán sẽ chuyển sang màu xanh lá cây vào ngày chúng tôi gửi yêu cầu thanh toán đến ngân hàng của Quý vị. Nếu giao dịch ghi nợ trực tiếp không thành công, hóa đơn sẽ hiển thị lại màu đỏ. Khi đó, Quý vị cần liên lạc với ngân hàng để biết lý do giao dịch không thành công. Bên cạnh đó, Quý vị nên đảm bảo thanh toán hóa đơn sớm nhất có thể. Để biết thêm thông tin chi tiết về ghi nợ trực tiếp, vui lòng đọc bài viết này.

Sau khi Quý vị đã thanh toán, có thể mất 2-3 ngày làm việc để hóa đơn được cập nhật trên extranet. Do đó, một hóa đơn có thể vẫn có màu đỏ vài ngày sau khi Quý vị đã thanh toán. Quý vị không cần cung cấp chứng từ thanh toán trừ phi được bộ phận Tài chính yêu cầu.


Kiểm tra hoặc cập nhật phương thức thanh toán hiện tại

Để kiểm tra phương thức thanh toán hiện tại và chi tiết ngân hàng của Quý vị, vui lòng đăng nhập vào extranet, nhấp vào Tài chính rồi chọn Chi tiết ngân hàng. Quý vị sẽ thấy chi tiết tài khoản ngân hàng nhận thanh toán từ Booking.com, và cả chi tiết tài khoản ngân hàng mà mình thanh toán cho Booking.com nếu Quý vị chi trả bằng ghi nợ trực tiếp.

Nếu thanh toán bằng hình thức ghi nợ trực tiếp, Quý vị có thể cập nhật phương thức thanh toán hiện tại hoặc chi tiết ngân hàng theo hướng dẫn sau:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Tài chính và chọn Chi tiết ngân hàng hoặc Tổng quan tài chính
  3. Nhấp vào Chỉnh sửa chi tiết ngân hàng trên trang Chi tiết ngân hàng, hoặc Nhấn vào đây để cập nhật chi tiết ngân hàng của Quý vị trên trang Tổng quan tài chính

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về phương thức thanh toán, Quý vị có thể gửi tin nhắn cho chúng tôi thông qua Hộp thư của extranet. Chọn chủ đề Tài chính (hóa đơn và thanh toán) và chủ đề chi tiết Hóa đơn và hoa hồng. Nhân viên Kiểm Soát Công Nợ sẽ liên lạc với Quý vị để cung cấp thông tin về phương thức thanh toán hiện có tại quốc gia của Quý vị, ví dụ như ghi nợ trực tiếp, thanh toán online hoặc các nhà cung cấp thanh toán địa phương.


Sửa hóa đơn của Quý vị

Nếu vì lý do nào đó mà hóa đơn hiển thị sai số tiền, chúng tôi sẽ không gửi hóa đơn mới. Hóa đơn gốc vẫn có giá trị và chúng tôi sẽ phát hành một chứng từ riêng với số tiền cần trừ bớt hoặc cộng thêm vào hóa đơn gốc. Đây có thể là ghi chú tín dụng hoặc ghi chú ghi nợ. Xin lưu ý rằng ghi chú tín dụng không thể được hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng của Quý vị. Tuy nhiên, Quý vị có thể sử dụng nó để thanh toán hóa đơn sau này.


Xử lý các hóa đơn màu đen

Khi Quý vị chưa thanh toán, hóa đơn sẽ có màu đen, khiến chỗ nghỉ của Quý vị bị khóa trên nền tảng của chúng tôi. Khi chúng tôi nhận thanh toán đầy đủ cho tất cả hóa đơn còn tồn đọng và những hóa đơn đó chuyển sang màu xanh lá cây, Quý vị sẽ có thể mở lại chỗ nghỉ. Xem hướng dẫn tại bài viết này.

Để xem tất cả hóa đơn của Quý vị, hãy đăng nhập vào extranet và nhấp vào Tài chính rồi chọn Hóa đơn. Những hóa đơn có màu đỏ hoặc đen nghĩa là chưa được thanh toán. Khi hóa đơn chuyển sang màu đen, Quý vị chỉ có thể thanh toán thông qua chuyển khoản ngân hàng.

Bài viết này có hữu ích không?