Cách thanh toán hóa đơn

Cập nhật 5 tháng trước | 5 phút đọc
Lưu

Chúng tôi gửi hóa đơn hoa hồng bằng email cho tất cả các đối tác trong tuần đầu tiên mỗi tháng. Quý vị cũng có thể tìm hóa đơn tháng này và các tháng trước trong extranet bằng cách nhấp vào Tài chính, sau đó chọn Hóa đơn. Các hóa đơn màu xanh lá cây nghĩa là đã được thanh toán. Hóa đơn màu đỏ nghĩa là đang chờ hoặc chưa thanh toán. Các hóa đơn màu đen nghĩa là đã được xóa bỏ hoặc chuyển cho bộ phận Pháp lý.


Các nội dung trong bài viết này


Tìm hiểu về hóa đơn

Hóa đơn hoa hồng được đăng trong extranet ở phần Hóa đơn trong mục Tài chính. Hóa đơn cũng sẽ được gửi cho Quý vị bằng email vào tuần đầu tiên của mỗi tháng. Quý vị có thể tìm thấy email nhận hóa đơn trong danh bạ của mình trong Cài đặt tài khoản. Chỗ nghỉ của Quý vị được lập hóa đơn cho tất cả đơn đặt đã trả phòng trong tháng trước. Để hiểu thêm về những đặt phòng nào sẽ được bao gồm trong hóa đơn, vui lòng đọc bài viết này.

Thời hạn thanh toán là 14 ngày kể từ ngày lập hóa đơn. Quý vị sẽ thấy hướng dẫn thanh toán ngay trên hóa đơn, bao gồm cả thông tin tài khoản ngân hàng của Booking.com. Ngoài ra, Quý vị có thể tìm thấy thông tin này trong Tài chính - Tổng quan tài chính. Có nhiều phương thức thanh toán trên toàn cầu. Phương thức phổ biến nhất là chuyển khoản ngân hàng, thanh toán online và ghi nợ trực tiếp. 

Xin lưu ý rằng đối tác tại một số khu vực có thể nhận hóa đơn thuế GTGT/GST trong một chứng từ riêng. 


Cách thanh toán hóa đơn

Khoản thanh toán do Booking.com xử lý

Ở hầu hết các quốc gia, nếu các khoản thanh toán của Quý vị được Booking.com xử lý, Quý vị sẽ không cần phải thanh toán hóa đơn hoa hồng vì số tiền này sẽ được tự động khấu trừ vào khoản thanh toán cuối cùng. Quý vị có thể xác nhận điều này trên hóa đơn. 

Đối với các đối tác sử dụng Stripe, xin lưu ý rằng Quý vị sẽ nhận được tổng số tiền thu từ các đặt phòng. Chúng tôi sẽ xuất một hóa đơn hoa hồng riêng và Quý vị cần phải thanh toán hóa đơn này cho Booking.com. 

Để xác nhận phương thức thanh toán, Quý vị vui lòng kiểm tra hóa đơn. Hóa đơn cũng sẽ nêu rõ tất cả thông tin về chu kỳ hóa đơn. 

Các khoản thanh toán do Đối tác xử lý

Quý vị có thể tìm thấy phương thức thanh toán của mình trong mục Tài chính - Tổng quan tài chính. Quý vị sẽ tìm thấy Thông tin thanh toán trên trang này.

Nếu Quý vị tự thanh toán bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng, đừng quên thêm ID chỗ nghỉ và số hóa đơn làm mã tham chiếu thanh toán. Chúng tôi cần những thông tin đó để xác định khoản thanh toán của Quý vị và xử lý chính xác.

Nếu Quý vị đã thiết lập ghi nợ trực tiếp vào tài khoản của mình, hằng tháng chúng tôi sẽ tự động khấu trừ khoản thanh toán. Các hóa đơn đã thanh toán sẽ chuyển sang màu xanh lá cây vào ngày chúng tôi gửi yêu cầu thanh toán đến ngân hàng của Quý vị. Nếu giao dịch ghi nợ trực tiếp không thành công, hóa đơn sẽ hiển thị lại màu đỏ. Khi đó, Quý vị cần liên lạc với ngân hàng để biết lý do giao dịch không thành công. Bên cạnh đó, Quý vị nên đảm bảo thanh toán hóa đơn sớm nhất có thể. Để biết thêm thông tin chi tiết về ghi nợ trực tiếp, vui lòng đọc bài viết này.

Sau khi chúng tôi nhận được khoản thanh toán, có thể mất 2-3 ngày làm việc để thông tin này được cập nhật trên extranet. Do đó, hóa đơn có thể vẫn được đánh dấu đỏ sau khi Quý vị đã thanh toán được vài ngày. Quý vị không cần cung cấp chứng từ thanh toán trừ phi được bộ phận Tài chính yêu cầu.

Nếu Quý vị sở hữu và đang thanh toán cho nhiều chỗ nghỉ, vui lòng xem bài viết này


Kiểm tra hoặc cập nhật phương thức thanh toán hiện tại

Để kiểm tra phương thức thanh toán hiện tại và chi tiết ngân hàng của Quý vị, vui lòng đăng nhập vào extranet, nhấp vào Tài chính rồi chọn Chi tiết về ngân hàng. Quý vị sẽ thấy chi tiết tài khoản ngân hàng nhận thanh toán từ Booking.com, và cả chi tiết tài khoản ngân hàng mà mình thanh toán cho Booking.com nếu Quý vị chi trả bằng ghi nợ trực tiếp.

Nếu thanh toán bằng hình thức ghi nợ trực tiếp, Quý vị có thể cập nhật phương thức thanh toán hiện tại hoặc chi tiết ngân hàng theo hướng dẫn sau:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Tài chính và chọn Chi tiết về ngân hàng hoặc Cài đặt tài chính
  3. Nhấp vào Chỉnh sửa chi tiết ngân hàng trên trang Chi tiết về ngân hàng

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về phương thức thanh toán, Quý vị có thể gửi tin nhắn cho chúng tôi thông qua Hộp thư của extranet. Chọn chủ đề Hóa đơn và hoa hồng rồi chọn chủ đề chi tiết là Khác. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên lạc với Quý vị để cung cấp thông tin về phương thức thanh toán hiện có tại quốc gia của Quý vị, ví dụ như ghi nợ trực tiếp, thanh toán online hoặc các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán địa phương.


Chỉnh sửa hóa đơn

Nếu vì lý do nào đó mà hóa đơn hiển thị sai số tiền, chúng tôi sẽ không gửi hóa đơn mới. Hóa đơn gốc vẫn có giá trị và chúng tôi sẽ phát hành một chứng từ riêng với số tiền cần trừ bớt hoặc cộng thêm vào hóa đơn gốc. Đây có thể là hóa đơn điều chỉnh giảm hoặc điều chỉnh tăng.

Xin lưu ý rằng không thể dùng hóa đơn điều chỉnh giảm để chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Quý vị. Tuy nhiên, Quý vị có thể sử dụng nó để thanh toán hóa đơn sau này. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về cách sử dụng hóa đơn điều chỉnh giảm trong bài viết này. Nếu Quý vị nhận được hóa đơn điều chỉnh tăng, vui lòng làm theo hướng dẫn trên hóa đơn này. 


Trạng thái hóa đơn (cột Trạng thái)

Khi kiểm tra trạng thái hóa đơn, Quý vị sẽ thấy một trong những thông tin sau:

  • Hóa đơn được đánh dấu “Đã thanh toán”: Hóa đơn đã được thanh toán đầy đủ.
  • Hóa đơn được đánh dấu “Đến hạn vào...”: Hóa đơn chưa thanh toán và cần được thanh toán. Hóa đơn chưa thanh toán (hoặc sắp đến hạn) được hiển thị trong mục “Số dư chưa thanh toán”.
  • Hóa đơn được đánh dấu “Quá hạn (đến hạn vào...)”: Hóa đơn đã quá hạn, và chỗ nghỉ có thể bị khóa tài khoản trên trang web nếu không thanh toán hóa đơn.
  • Hóa đơn được đánh dấu “Quý vị đã thanh toán X trên X”: Quý vị chỉ mới thanh toán một phần hóa đơn. Hoặc, nếu Quý vị đã yêu cầu sử dụng hóa đơn điều chỉnh giảm để thanh toán hóa đơn, Quý vị cũng sẽ thấy số dư còn lại trong phần “Tổng số tiền cần thanh toán”. Quý vị đừng quên thanh toán hóa đơn đầy đủ và đúng hạn.
  • Hóa đơn được đánh dấu “Đã xóa bỏ”: có nghĩa là Quý vị chưa thanh toán đúng hạn và do đó, chỗ nghỉ đã bị đóng vĩnh viễn trên nền tảng của chúng tôi. Khi chúng tôi nhận thanh toán đầy đủ cho tất cả hóa đơn còn tồn đọng và những hóa đơn đó chuyển sang trạng thái “Đã thanh toán”, Quý vị có thể mở lại chỗ nghỉ hoặc thảo luận về các điều kiện mở lại chỗ nghỉ. Vui lòng tham khảo bài viết này để tìm hiểu cách mở lại. 

Vui lòng lưu ý: Khi hóa đơn chuyển sang màu đen, Quý vị chỉ có thể thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.

Đi đến extranet

Bài viết này có hữu ích không?