Chỉnh sửa thông tin ngân hàng và hóa đơn

Cập nhật 1 năm trước | 2 phút đọc
Lưu

Việc cập nhật thông tin ngân hàng và hóa đơn rất quan trọng để Quý vị có thể nhận hóa đơn chính xác từ chúng tôi và có thể thực hiện thanh toán cho chúng tôi nếu Quý vị thanh toán hóa đơn qua Ghi nợ Trực tiếp. 


Các nội dung trong bài viết này


Chỉnh sửa thông tin ngân hàng

Dưới đây là cách Quý vị có thể xem lại và chỉnh sửa thông tin ngân hàng:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào mục Tài chính, sau đó nhấp vào Chi tiết về ngân hàng để xem
  3. Nhấp vào Chỉnh sửa chi tiết ngân hàng trong mục Nhận thanh toán từ Booking.com hoặc Thanh toán cho {b_companyname} bằng Ghi nợ trực tiếp để thay đổi thông tin của Quý vị
  4. Hoàn tất bằng cách nhấn Lưu

Sau khi hoàn tất quá trình này, Quý vị sẽ không thể chỉnh sửa thông tin ngân hàng trong 24 giờ. Hệ thống của chúng tôi mất 7 ngày để xác thực và xử lý thay đổi.


Xem lại thông tin hóa đơn

Nếu Quý vị muốn xem thông tin hóa đơn trên extranet, vui lòng thực hiện các bước sau:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào mục Tài chính, sau đó nhấp vào Hóa đơn
  3. Nhấp vào Tên pháp lý của công ty để xem thông tin hóa đơn hiện tại
  4. Để thay đổi thông tin hóa đơn, hãy nhắn tin cho chúng tôi qua hộp thư extranet 

Bài viết này có hữu ích không?