Khiếu nại hóa đơn

Cập nhật 20 tiếng trước | 5 phút đọc
Lưu

Đối tác nhận được hóa đơn hoa hồng dựa trên các đặt phòng đã tích lũy trong tháng trước. Đối tác có trách nhiệm xem xét từng đặt phòng trong vòng 48 giờ kể từ khi khách trả phòng để đảm bảo chỗ nghỉ được lập hóa đơn đúng số tiền. 

Nếu cho rằng chỗ nghỉ đã bị thu phí không chính xác sau khi chúng tôi xuất hóa đơn, Quý vị có thể khiếu nại vấn đề này với chúng tôi.


Trong bài viết này


Cách tránh tình trạng hóa đơn sai

Việc yêu cầu và chờ nhận hóa đơn điều chỉnh giảm thường mất nhiều thời gian. Để tránh nhận hóa đơn sai, Quý vị cần lưu ý những điểm sau:

 • Kịp thời đánh dấu các thay đổi
  Quý vị nên đánh dấu mọi thay đổi đối với đặt phòng trên extranet trong vòng 48 giờ sau khi khách trả phòng để thay đổi đó được phản ánh chính xác khi chúng tôi lập hóa đơn hoa hồng. Việc này cũng bao gồm đánh dấu vắng mặt và hủy đặt phòng. Nếu Quý vị không đánh dấu vắng mặt, khách vẫn có thể để lại đánh giá và điều này sẽ được xem là bằng chứng cho việc lưu trú đã hoàn tất. Đọc bài viết này để tìm hiểu thêm.
  Quý vị có trách nhiệm đánh dấu những thay đổi này. Điều này phù hợp với Điều khoản chung (ĐKC) của chúng tôi. Nếu các thay đổi không được đánh dấu trong vòng 48 giờ sau khi khách trả phòng, Quý vị sẽ bị tính phí hoa hồng đầy đủ cho đặt phòng ban đầu. Nếu Quý vị không thể đánh dấu những thay đổi này trong extranet, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng.
 • Đánh dấu thẻ tín dụng là không hợp lệ
  Trong trường hợp các đặt phòng không hoàn tiền hoặc không hoàn tiền một phần chưa được tính vào thẻ tín dụng của khách, Quý vị sẽ cần đánh dấu thẻ của họ là không hợp lệ. Nếu không làm như vậy, chúng tôi sẽ tính phí hoa hồng cho đặt phòng đó.

  Hãy làm theo các bước sau để đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ:
 1. Đăng nhập extranet
 2. Nhấp vào Đặt phòng 
 3. Nhấp vào tên khách hoặc mã đặt phòng, sau đó chọn Đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ

Cách khiếu nại hóa đơn hoa hồng và yêu cầu hóa đơn điều chỉnh giảm

Nếu Quý vị tin rằng chỗ nghỉ của mình đã nhận hóa đơn sai, Quý vị có thể khiếu nại về khoản hoa hồng và yêu cầu hóa đơn điều chỉnh giảm trong extranet đối với các đặt phòng được thực hiện trong vòng ba tháng gần nhất. Chúng tôi không đảm bảo sẽ chấp nhận khiếu nại.

Làm theo các bước sau để gửi khiếu nại:

 1. Đăng nhập vào extranet.
 2. Nhấp vào Tài chính, rồi chọn Sao kê đặt phòng.
 3. Chọn khoảng thời gian lập hóa đơn.
 4. Tìm đặt phòng Quý vị muốn khiếu nại hoa hồng và bấm chọn.
 5. Tích chọn ô bên dưới mục ghi Khiếu nại số tiền hoa hồng.
 6. Nhấp vào Khiếu nại đặt phòng trong cột Ghi chú.
 7. Chọn lý do khiếu nại, nêu rõ chi tiết và nhập số tiền khách đã thanh toán.
 8. Nhấp vào Tiếp theo.
 9. Xem lại khiếu nại của Quý vị, sau đó nhấp Gửi khiếu nại.

Có thể mất đến 14 ngày làm việc để chúng tôi xử lý yêu cầu của Quý vị. Quý vị sẽ nhận được thông báo trong hộp thư extranet khi chúng tôi xử lý yêu cầu. Trong thời gian chờ đợi, Quý vị không cần liên hệ với chúng tôi để cập nhật thông tin.

Khi khiếu nại được phê duyệt và chúng tôi xác nhận cần sửa hóa đơn thì chúng tôi sẽ phát hành hóa đơn điều chỉnh giảm. Hóa đơn điều chỉnh giảm sẽ hiển thị số tiền được khấu trừ từ hóa đơn gốc. Lưu ý rằng Quý vị chỉ có thể khiếu nại hoa hồng cho đặt phòng đã được lập hóa đơn. Để biết thêm thông tin về hóa đơn điều chỉnh giảm, vui lòng đọc bài viết riêng của chúng tôi.
Nếu khiếu nại bị từ chối, Quý vị sẽ nhận được thông báo trong hộp thư extranet và sẽ phải thanh toán đầy đủ hóa đơn gốc trước ngày đến hạn. 


Cách xem trạng thái của yêu cầu khiếu nại

Để xem trạng thái của yêu cầu khiếu nại, hãy làm theo các bước bên dưới:

 1. Đăng nhập extranet
 2. Nhấp vào Tài chính, rồi chọn Sao kê đặt phòng.
 3. Chọn khoảng thời gian lập hóa đơn.
 4. Tìm đặt phòng mà Quý vị khiếu nại và xem trạng thái của đặt phòng đó ở phía bên phải danh sách.
 5. Sau khi gửi khiếu nại, Quý vị có thể xem ngày, số tiền và số lượng đặt phòng trong khiếu nại đã gửi tại đây.

Trạng thái khiếu nại:

Trạng thái khiếu nại có thể hiển thị cùng với bất kỳ biểu tượng nào trong ba biểu tượng dưới đây:

 • Khiếu nại đang được xử lý. Quy trình này có thể mất đến 14 ngày làm việc.
 • Khiếu nại đã bị từ chối. 
 • Khiếu nại đã được phê duyệt. Khi khiếu nại được phê duyệt, Quý vị sẽ nhận được hóa đơn điều chỉnh giảm. Quý vị có thể xem thêm thông tin về hóa đơn điều chỉnh giảm tại đây

Cách khiếu nại các hóa đơn khác

Nếu Quý vị nhận được hóa đơn khác (không phải hoa hồng) và có bằng chứng về việc hóa đơn đã được lập sai, Quý vị có thể gửi khiếu nại này cho chúng tôi qua văn bản bằng cách gửi tin nhắn đến hộp thư extranet.

Bài viết này có hữu ích không?