Kiểm tra sao kê đặt phòng

Cập nhật 1 tuần trước | 3 phút đọc
Lưu

Chúng tôi lập hóa đơn đặt phòng cho Quý vị dựa trên ngày trả phòng của khách. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách kiểm tra danh sách đặt phòng có trên hóa đơn của Quý vị trong extranet và ứng dụng Pulse.


Các nội dung trong bài viết này:


Sao kê đặt phòng là gì?

Sao kê đặt phòng là tổng quan về tất cả đặt phòng có trên hóa đơn đã xuất cho chỗ nghỉ của Quý vị. Sao kê đặt phòng thường được sử dụng để: 

 • Xác minh xem hóa đơn của chỗ nghỉ có bao gồm chính xác tất cả các đợt lưu trú hay không
 • Tải xuống và báo cáo số dư hóa đơn cho mỗi đặt phòng 
 • Khiếu nại cho một số đặt phòng nếu cần

Xin lưu ý rằng việc điều chỉnh đơn đặt nên được thực hiện trước khi xuất hóa đơn. Để biết cách điều chỉnh kịp thời đơn đặt, vui lòng nhấp vào đây

Ngoài ra, nếu một số đặt phòng bị thêm nhầm vào hóa đơn, vui lòng đọc bài viết này để biết cách xử lý. 

Nếu Quý vị nhận thấy hóa đơn của mình thiếu một số đặt phòng, vui lòng nhắn tin cho chúng tôi qua hộp thư extranet. 


Quản lý danh sách đặt phòng trong extranet

Có 2 cách để tìm và quản lý danh sách đặt phòng, tùy thuộc vào những gì Quý vị thấy trong extranet. Sau đây là cách thực hiện nếu Quý vị thấy Hóa đơn trong mục Tài chính:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài chính rồi chọn Hóa đơn
 3. Chọn hóa đơn Quý vị muốn xem và trong phần Hành động, nhấp vào Xem sao kê để kiểm tra đặt phòng nào có trong hóa đơn đó. 
 4. Thông tin tương tự cũng có trong mục Tài chính, phần Sao kê đặt phòng. Trên trang này, Quý vị cần chọn khoảng thời gian muốn xem.
 5. Để tải xuống sao kê đặt phòng hằng tháng, hãy nhấp vào Tải XLS hoặc Tải CSV

Nếu chỗ nghỉ của Quý vị sử dụng mô hình Thanh toán bởi Booking và Booking.com thu các khoản thanh toán cho chỗ nghỉ, giao diện của Quý vị sẽ như sau: 

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài chính và chọn Tài liệu và hóa đơn
 3. Trong phần Tài liệu, chọn hóa đơn Quý vị muốn xem bằng cách nhấp vào Xem sao kê
 4. Thông tin tương tự cũng có trong mục Tài chính, phần Sao kê đặt phòng. Trên trang này, Quý vị cần chọn khoảng thời gian muốn xem.
 5. Để tải xuống sao kê đặt phòng hằng tháng, hãy nhấp vào Tải XLS hoặc Tải CSV

Để tìm hiểu cách chúng tôi tính hoa hồng Quý vị phải trả trên các đặt phòng Quý vị nhận được, hãy xem bài viết này.


Xem hóa đơn trên ứng dụng Pulse

Sau đây là cách kiểm tra danh sách đặt phòng trong hóa đơn của Quý vị trên ứng dụng Pulse:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Pulse
 2. Nhấp vào Khác, chọn Tài chính rồi nhấp vào Hóa đơn. Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ được đăng trên nền tảng của chúng tôi, hãy chọn chỗ nghỉ Quý vị muốn kiểm tra hóa đơn
 3. Nhấp vào hóa đơn để xem thêm chi tiết
 4. Để xem hóa đơn trong extranet, nhấp vào Xem trên extranet
 5. Để tải hóa đơn xuống thiết bị của Quý vị, nhấp vào Tải bản PDF 

Tải ứng dụng Pulse

Bài viết này có hữu ích không?