Làm sao để thanh toán hóa đơn của tôi?

Đã cập nhật 7 month trước
Lưu

Quý vị sẽ nhận được hóa đơn hoa hồng trong tuần đầu tiên hàng tháng. Hóa đơn cũng có sẵn bằng định dạng PDF trên extranet. Quý vị sẽ tìm thấy hóa đơn trong thẻ “Tài chính” dưới mục “Hóa đơn”.

Thanh toán luôn hết hạn trong vòng 14 ngày kể từ ngày lập hóa đơn. Quý vị có thể kiểm tra phương thức thanh toán hiện tại, thông tin về ngân hàng của Quý vị, dưới mục “Thông tin thanh toán” trong mục “Tổng quan tài chính” trên thẻ “Tài chính”. Quý vị cũng sẽ tìm thấy hướng dẫn thanh toán trên chính hóa đơn.

Nếu phương thức thanh toán hiện tại của Quý vị là Ghi nợ Trực tiếp, chúng tôi sẽ chỉ cần tự động ghi nợ tài khoản của Quý vị. Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể đọc bài viết sau: “Tôi thanh toán hóa đơn qua Ghi nợ Trực tiếp. Bao lâu sau khi nhận hóa đơn, tài khoản của tôi sẽ bị ghi nợ?”

Nếu Quý vị có thêm câu hỏi về phương thức thanh toán mà Quý vị đã lựa chọn hoặc nếu Quý vị muốn thay đổi phương thức đó, vui lòng gửi cho chúng tôi tin nhắn qua hộp thư extranet của Quý vị, với chủ đề “Hóa đơn và Công nợ”.

Is this article helpful?