Làm sao để thay đổi cách thức tôi thanh toán hóa đơn cho Booking.com?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Để kiểm tra phương thức thanh toán hiện tại của Quý vị, vui lòng làm theo các bước sau đây:

  1. Đăng nhập extranet của Quý vị và nhấp vào thẻ “Tài chính”, sau đó chọn “Tổng quan tài chính”.
  2. Quý vị có thể kiểm tra phương thức thanh toán của Quý vị và chi tiết về ngân hàng ở mục “Thông tin thanh toán”.
  3. Nếu Quý vị cần thực hiện thay đổi đối với thông tin này, cuộn xuống nút “Gửi tin nhắn cho chúng tôi” màu xanh lam và chọn tiêu đề là “Hóa đơn và Kiểm soát Công nợ”.

Một thành viên trong nhóm Kiểm soát Công nợ của chúng tôi sẽ trả lời Quý vị thông tin về các phương thức thanh toán hiện có tại quốc gia của Quý vị.

Is this article helpful?