Làm sao để thay đổi hóa đơn hoặc thông tin ngân hàng của tôi?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Quý vị có muốn xem lại hoặc thay đổi thông tin ngân hàng cho việc thanh toán hóa đơn không?

  1. Nhấp vào thẻ “Tài chính” trên extranet và kiểm tra thông tin ngân hàng của Quý vị ở mục “Thông tin thanh toán” trên trang “Tổng quan tài chính”.
  2. Nếu Quý vị muốn thay đổi bất kỳ thông tin nào ở đây, hãy chọn tùy chọn “Gửi tin nhắn cho chúng tôi”, nằm dưới mục thông tin ngân hàng của Quý vị.
  3. Đảm bảo Quý vị chọn “Tài chính (hóa đơn và thanh toán)” làm tiêu đề tin nhắn trong hộp thoại pop-up. Giải thích bất kỳ thay đổi nào Quý vị muốn thực hiện và nhấp vào nút “Gửi tin nhắn” khi hoàn tất. Nhân viên Kiểm soát Công nợ của chúng tôi sẽ trả lời Quý vị sớm nhất có thể.

Quý vị có cần cập nhật chi tiết hóa đơn không?

Quý vị có thể thực hiện những thay đổi đối với các mục sau đây trong hóa đơn của Quý vị qua extranet:

  • “Người nhận:”
  • Địa chỉ
  • Mã zip/mã bưu chính
  • Thành phố
  1. Quý vị có thể kiểm tra chi tiết bằng cách nhấp vào thẻ “Tài chính” trên extranet, sau đó chọn “Chi tiết hóa đơn”.
  2. Nếu Quý vị cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào, vui lòng gửi cho chúng tôi một tin nhắn thông qua hộp thư của Quý vị, chọn tiêu đề là “Tài chính (hóa đơn và thanh toán)”. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị để thực hiện thay đổi.

Chú ý

Xin lưu ý rằng không thể thực hiện thay đổi từ ngày 1 đến ngày 7 hàng tháng trong chu kỳ thanh toán của chúng tôi.

Nếu tên pháp nhân của chỗ nghỉ sắp thay đổi (tức là tên xuất hiện trên hóa đơn của Quý vị), vui lòng thông báo cho chúng tôi biết sớm nhất có thể bằng cách gửi tin nhắn qua extranet.

Is this article helpful?