Làm sao để thay đổi thông tin ngân hàng của tôi?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Quý vị cần thay đổi thông tin ngân hàng của mình?

  1. Nhấp vào mục “Tài chính” trên extranet và đi đến "Thông tin ngân hàng"'.
  2. Nếu Quý vị muốn thay đổi bất kỳ thông tin nào ở đây, hãy chọn "Chỉnh sửa thông tin ngân hàng".

     

Lưu ý: Nếu đã thay đổi thông tin ngân hàng hoặc người liên hệ, Quý vị cần đợi 24 giờ (từ lần thay đổi gần đây nhất) để có thể thực hiện cập nhật mới. Hệ thống cần 7 ngày để xác thực và kích hoạt thay đổi.

Is this article helpful?