Traveller Reviews Awards 2023 đã cập bến.

Đã đến lúc vinh danh người chiến thắng! Sử dụng ID chỗ nghỉ để kiểm tra xem Quý vị có thắng giải hay không và tải bộ giải thưởng về.

Tìm hiểu thêm

Mở lại chỗ nghỉ sau khi thanh toán hóa đơn trễ hạn

Cập nhật 1 năm trước | 2 phút đọc
Lưu

Nếu chỗ nghỉ tự động bị đóng do hóa đơn chưa thanh toán, Quý vị chỉ có thể mở lại bằng cách chi trả số dư còn tồn đọng. Sau khi thực hiện việc này, Quý vị sẽ có thể mở lại chỗ nghỉ thông qua extranet.


Các nội dung trong bài viết này


Chi trả hóa đơn chưa thanh toán

Có nhiều cách để thanh toán hóa đơn và Quý vị có thể đọc thêm trong bài viết này. Hãy luôn thêm ID chỗ nghỉ và mã số hóa đơn làm thông tin tham chiếu cho thanh toán, vì chúng tôi sẽ cần các chi tiết này để xác định khoản thanh toán và xử lý chính xác cho Quý vị. Xin lưu ý rằng, tùy vào tốc độ xử lý giao dịch của ngân hàng Quý vị, chúng tôi có thể mất đến 72 giờ để nhận được thanh toán.

Sau khi chi trả, Quý vị không cần gửi cho chúng tôi chứng từ thanh toán. Ngoại lệ duy nhất cho việc này là khi:

  • Quý vị thanh toán đồng loạt cho nhiều chỗ nghỉ – trong trường hợp này, Quý vị cần gửi cho chúng tôi xác nhận, cùng với chi tiết phân bổ thanh toán
  • Chúng tôi yêu cầu Quý vị cung cấp chứng từ thanh toán

Mở lại chỗ nghỉ

Sau khi chúng tôi nhận được khoản thanh toán cần chi trả, Quý vị sẽ nhận được tin nhắn trong hộp thư extranet, với nội dung cho biết rằng Quý vị có thể mở lại chỗ nghỉ. Quý vị có thể nhấp vào nút Mở chỗ nghỉ trên trang chủ của extranet để nhanh chóng mở lại chỗ nghỉ của mình. Sau khi mở lại chỗ nghỉ, Quý vị sẽ nhận được tin nhắn cho biết chỗ nghỉ hiện đã mở để nhận đặt phòng.

Bài viết này có hữu ích không?