Mở lại chỗ nghỉ sau khi thanh toán hóa đơn trễ hạn

Cập nhật 10 tháng trước | 5 phút đọc
Lưu

Nếu chỗ nghỉ tự động bị đóng do hóa đơn chưa thanh toán, Quý vị chỉ có thể mở lại bằng cách chi trả phần còn tồn đọng. Sau khi thực hiện việc này, Quý vị sẽ có thể mở lại chỗ nghỉ thông qua extranet.


Các nội dung trong bài viết này


Chi trả hóa đơn chưa thanh toán

Có nhiều cách để thanh toán hóa đơn và Quý vị có thể đọc thêm trong bài viết này. Hãy luôn thêm ID chỗ nghỉ và mã số hóa đơn làm thông tin tham chiếu cho thanh toán, vì chúng tôi sẽ cần các chi tiết này để xác định khoản thanh toán và xử lý chính xác cho Quý vị. Xin lưu ý rằng, tùy vào tốc độ xử lý giao dịch của ngân hàng Quý vị, chúng tôi có thể mất đến 72 giờ để nhận được thanh toán.

Sau khi chi trả, Quý vị không cần gửi cho chúng tôi chứng từ thanh toán. Ngoại lệ duy nhất cho việc này là khi:

  • Quý vị thanh toán đồng loạt cho nhiều chỗ nghỉ – trong trường hợp này, Quý vị cần gửi cho chúng tôi xác nhận, cùng với chi tiết phân bổ thanh toán
  • Chúng tôi yêu cầu Quý vị cung cấp chứng từ thanh toán

Quý vị có thể tìm thấy hướng dẫn thanh toán trong hóa đơn hoặc trên extranet dưới phần Tài chính - Tổng quan tài chính.  Khi thanh toán hóa đơn bằng chuyển khoản ngân hàng, vui lòng luôn thêm ID chỗ nghỉ và mã số hóa đơn làm thông tin tham chiếu cho thanh toán vì chúng tôi sẽ cần các chi tiết này để xác định khoản thanh toán và xử lý chính xác cho Quý vị. Xin lưu ý rằng, tùy vào tốc độ xử lý giao dịch của ngân hàng Quý vị, chúng tôi có thể mất đến 3 ngày làm việc để nhận được thanh toán.

Sau khi chi trả, Quý vị không cần gửi cho chúng tôi chứng từ thanh toán. Ngoại lệ duy nhất cho việc này là khi:

  • Quý vị thanh toán đồng loạt cho nhiều chỗ nghỉ – trong trường hợp này, Quý vị cần gửi cho chúng tôi xác nhận, cùng với chi tiết phân bổ thanh toán
  • Chúng tôi yêu cầu Quý vị cung cấp chứng từ thanh toán

Trong trường hợp hóa đơn của chỗ nghỉ đang trong thời gian xem xét khiếu nại, vui lòng có được kết luận chung với đội ngũ hỗ trợ trước hạn đình chỉ để không bị gián đoạn kinh doanh. Quý vị có thể đọc thêm về việc khiếu nại hóa đơn và cách xử lý tại đây.


Mở lại chỗ nghỉ

Sau khi chúng tôi nhận thanh toán và hóa đơn được chi trả, Quý vị sẽ nhận được tin nhắn trong Hộp thư extranet, với nội dung cho biết rằng Quý vị có thể mở lại chỗ nghỉ. Quý vị có thể nhấp vào nút Mở chỗ nghỉ trên trang chủ của extranet để nhanh chóng mở lại chỗ nghỉ của mình. Sau khi hoàn tất bước trên, Quý vị sẽ nhận được tin nhắn cho biết chỗ nghỉ hiện đã mở để nhận đặt phòng mới. 

Nếu khoản thanh toán của Quý vị cần nhiều thời gian xử lý hơn so với thời gian xử lý thông thường của ngân hàng tại quốc gia của Quý vị, vui lòng gửi yêu cầu qua Hộp thư extranet - Chủ đề: “Hóa đơn và hoa hồng” với chủ đề phụ là “Mở lại chỗ nghỉ của tôi”. Cũng có thể có trường hợp thông tin tham chiếu thanh toán không được cung cấp, dẫn đến việc không thể xác định thanh toán của Quý vị. 

Đối với các đối tác đang có tranh chấp pháp lý với Booking.com về các vấn đề không liên quan đến thanh toán, việc xem xét các điều kiện mở lại có thể cần thêm thời gian. Thông tin bổ sung thường được cung cấp trong các nội dung trao đổi từ Booking.com và có liên quan đến quy trình. 

Xin lưu ý rằng một số đối tác có thể cần chuyển sang thanh toán ghi nợ trực tiếp để được mở lại. Thể theo ĐKC của chúng tôi, chúng tôi có quyền yêu cầu ủy nhiệm ghi nợ trực tiếp hợp lệ trước khi cho phép mở lại chỗ nghỉ.  Điều này là để hạn chế trường hợp thanh toán trễ. Để đọc thêm về ghi nợ trực tiếp, vui lòng tham khảo bài viết sau.


Chỗ nghỉ bị đóng không rõ lý do

Nếu chỗ nghỉ bị đóng vì một lý do không liên quan đến thanh toán, Quý vị sẽ luôn nhận được thông báo trong Hộp thư extranet. Nếu chỗ nghỉ bị đóng mà không có thông tin, vui lòng liên hệ Dịch vụ Khách hàng để được hỗ trợ. 


Để tránh bị đình chỉ hoạt động

Để đảm bảo chỗ nghỉ luôn nhận được đặt phòng mới, Quý vị cần phải thanh toán hóa đơn hoa hồng trong vòng 14 ngày sau khi hóa đơn được xuất. Để hiểu thêm, vui lòng đọc bài viết này.  

Nếu có lý do quan trọng khiến việc thanh toán bị trễ, vui lòng giải thích sự việc bằng cách liên hệ với đội ngũ hỗ trợ qua Hộp thư extranet với chủ đề “Hóa đơn và hoa hồng” trước khi quá hạn thanh toán hóa đơn. 

Thông báo đình chỉ luôn được gửi đến Hộp thư extranet để báo cho chủ sở hữu chỗ nghỉ về rủi ro đóng cửa. Quý vị nên tính cả thời gian để chúng tôi nhận được thanh toán. Quý vị vui lòng không thanh toán hóa đơn vào ngày đình chỉ để đảm bảo hoạt động của chỗ nghỉ không bị gián đoạn.  

Nếu Quý vị bị thiếu quyền truy cập extranet, vui lòng đọc bài viết này.

Bài viết này có hữu ích không?