Quản lý danh sách đặt phòng

Cập nhật 3 tuần trước | 3 phút đọc
Lưu

Chúng tôi lập hóa đơn đặt phòng cho Quý vị dựa trên ngày trả phòng của khách. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách kiểm tra danh sách đặt phòng có trên hóa đơn của Quý vị trong extranet và ứng dụng Pulse.


Có gì trong bài viết này?


Quản lý danh sách đặt phòng trong extranet

Có 2 cách để tìm và quản lý danh sách đặt phòng, tùy thuộc vào những gì Quý vị thấy trong extranet. Sau đây là cách thực hiện nếu Quý vị thấy Hóa đơn trong mục Tài chính:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài chính rồi chọn Hóa đơn
 3. Ở cột Hành động, chọn hóa đơn mà Quý vị quan tâm và nhấp vào Xem sao kê để xem những đặt phòng nào được bao gồm – Quý vị cũng có thể truy cập thông tin này bằng cách nhấp vào Sao kê đặt phòng ở mục Tài chính và chọn danh sách đặt phòng cho khoảng thời gian Quý vị muốn xem
 4. Để tải phiên bản PDF của hóa đơn, nhấp vào PDF ở cột Hành động

Sau đây là cách thực hiện nếu Quý vị thấy Tài liệu và hóa đơn trong extranet:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài chính và chọn Tài liệu và hóa đơn
 3. Trong phần Tài liệu, ở cột Hành động, chọn hóa đơn Quý vị muốn xem bằng cách nhấp vào Xem sao kê
 4. Để tải phiên bản PDF của hóa đơn, ở cột Hành động, nhấp vào PDF

Để tìm hiểu cách chúng tôi tính hoa hồng Quý vị phải trả trên các đặt phòng Quý vị nhận được, hãy xem phần hướng dẫn từng bước này.


Quản lý hóa đơn trên ứng dụng Pulse

Sau đây là cách kiểm tra danh sách đặt phòng trong hóa đơn của Quý vị trên ứng dụng Pulse:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Pulse.
 2. Nhấn vào Khác rồi chọn Hóa đơn. Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ được đăng trên nền tảng của chúng tôi, hãy chọn chỗ nghỉ Quý vị muốn kiểm tra hóa đơn.
 3. Nhấn vào hóa đơn để xem thêm chi tiết.
 4. Để xem hóa đơn trong extranet, nhấn vào Xem trên Extranet.
 5. Để tải hóa đơn xuống thiết bị của Quý vị, nhấn vào Tải bản PDF.

Tải ứng dụng Pulse

Bài viết này có hữu ích không?