Giới thiệu Du lịch Bền vững

Một cách mới để ghi nhận những nỗ lực vì du lịch bền vững của Quý vị và quảng bá chúng đến với khách du lịch – vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm

Tôi có cần gửi Xác nhận Thanh toán sau khi thanh toán hóa đơn không?

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Trước tiên, cảm ơn Quý vị đã thanh toán hóa đơn đúng hạn - chúng tôi thực sự đánh giá điều này.

Sau khi đã thanh toán hóa đơn hoa hồng, Quý vị không cần phải gửi cho chúng tôi bằng chứng thanh toán trừ khi chúng tôi yêu cầu.

Quý vị có thể kiểm tra trạng thái thanh toán của mình bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào extranet.
  2. Nhấp vào “Tài chính”, sau đó nhấp vào “Hóa đơn”.

Ghi chú: Sau khi thanh toán hóa đơn, Quý vị vui lòng đợi 2-3 ngày làm việc để thanh toán đó được phản ánh trong hệ thống của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?