Tôi có thể quản lý các hóa đơn của mình bằng Pulse không?

Đã cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Quý vị có thể truy cập các hóa đơn của mình bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu với ứng dụng Pulse của chúng tôi. Quý vị có thể xem một danh sách các hóa đơn của mình và tình trạng thanh toán, thậm chí có thể tải hóa đơn về dưới định dạng file PDF.

Để quản lý hóa đơn của mình bằng ứng dụng Pulse, Quý vị chỉ cần mở ứng dụng và làm theo các bước sau:

  1. Chọn mục “Thêm”, sau đó nhấn vào “Hóa đơn”. Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ trên Booking.com, hãy chọn chỗ nghỉ Quý vị muốn xem hóa đơn.
  2. Chọn một hóa đơn mà Quý vị muốn xem chi tiết.
  3. Chọn “Xem trên extranet” để xem hóa đơn trên extranet bình thường của Quý vị.
  4. Chọn “Tải bản PDF” để tải hóa đơn về thiết bị của Quý vị.

Đi đến Pulse

Bài viết này có hữu ích không?