Tôi có thể tìm thấy danh sách đặt phòng có trên hóa đơn của mình ở đâu?

Đã cập nhật 6 tháng trước
Lưu

Tất cả các lượt đặt phòng đều được lập hóa đơn dựa vào ngày trả phòng.

Quý vị cần kiểm tra đặt phòng nào được bao gồm trong hóa đơn của mình? Dưới đây là những điều Quý vị có thể làm:

1. Nhấp vào thẻ “Tài chính” trên extranet và chọn “Hóa đơn”.

2. Danh sách các hóa đơn của Quý vị sẽ xuất hiện, và ở mục “Số tiền hóa đơn”, Quý vị sẽ có tùy chọn xem lượt đặt phòng có liên quan.

3. Quý vị cũng có thể tải về hóa đơn ở dạng PDF ở cột bên trái có ghi “Hóa đơn”.

Để biết thêm thông tin, Quý vị nên đọc “Làm sao để so sánh hoa hồng tôi thanh toán với đặt phòng tôi nhận được?"

Is this article helpful?