Giới thiệu Du lịch Bền vững

Một cách mới để ghi nhận những nỗ lực vì du lịch bền vững của Quý vị và quảng bá chúng đến với khách du lịch – vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm

Tôi nên làm gì nếu tôi đã thanh toán hóa đơn mà trên extranet vẫn hiện là “chưa thanh toán”?

Cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Trước tiên, xin cảm ơn Quý vị đã thanh toán hóa đơn đúng hạn - chúng tôi rất trân trọng điều này.

Nếu Quý vị nhận thấy một số hóa đơn vẫn bị đánh dấu là chưa thanh toán (màu đỏ) trong mục “Tài chính” trên extranet, hãy đợi 2-3 ngày làm việc để khoản thanh toán có thể được phản ánh trên hệ thống và để chúng tôi có thời gian kiểm tra xem thanh toán có đang chờ xử lý trong hệ thống của chúng tôi hay không trước khi chúng tôi đánh dấu là hóa đơn đã thanh toán.

Nếu chúng tôi cần biết thêm thông tin về khoản thanh toán của Quý vị, đội ngũ Tài chính của chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị.

Bài viết này có hữu ích không?