Giới thiệu Du lịch Bền vững

Một cách mới để ghi nhận những nỗ lực vì du lịch bền vững của Quý vị và quảng bá chúng đến với khách du lịch – vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm

Tôi sẽ nhận được hóa đơn mới nếu số tiền trên hóa đơn gốc của tôi đã được chỉnh sửa phải không?

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Nếu hóa đơn gốc của Quý vị cần được chỉnh sửa, Quý vị sẽ không nhận được hóa đơn mới. Thay vào đó, hóa đơn gốc của Quý vị sẽ vẫn còn hiệu lực và chúng tôi cũng sẽ xuất một ghi chú tín dụng riêng ghi rõ số tiền cần trừ từ hóa đơn gốc.

Bài viết này có hữu ích không?