Tất cả những gì Quý vị cần biết về Ghi nợ trực tiếp

Đã cập nhật 1 năm trước
Lưu

Ghi nợ trực tiếp là gì?

Ghi nợ trực tiếp cho phép Booking.com tự động thu các khoản thanh toán từ tài khoản Quý vị khi đến hạn. Quý vị cấp quyền này bằng cách hoàn tất biểu mẫu Ủy Nhiệm Ghi Nợ Trực Tiếp. Sau khi được ủy quyền, Booking.com có thể tự động thu thanh toán từ Quý vị. 

Lợi ích của Ghi nợ trực tiếp là gì?

Ghi nợ trực tiếp là phương thức an toàn và có chi phí hiệu quả nhất để thanh toán cho các hóa đơn định kỳ hoặc không định kỳ. 

  • Phương thức giúp tiết kiệm tiền trong chi phí giao dịch.

  • Phương thức mang tính tự động, vì vậy Quý vị không cần phải nhớ thực hiện thanh toán.

  • Phương thức giúp tiết kiệm thời gian, vì không có các biểu mẫu cần phải hoàn tất cùng với từng khoản thanh toán.

  • Phương thức mang tính bảo mật và an toàn, không có không gian để con người phạm lỗi.

  • Phương thức được số hóa, với các thông báo có sẵn tại mọi thời điểm với số lượng và thời gian ghi nợ.

  • Phương thức được đảm bảo và Quý vị có quyền được hoàn lại tiền cho bất kỳ khoản nợ không chính xác nào. Nếu khoản ghi nợ của Quý vị sử dụng Ghi nợ trực tiếp SEPA, tiền có thể được thu hồi qua ngân hàng Quý vị tối đa 8 tuần kể từ ngày ghi nợ mà không cần lý do và tối đa 13 tháng sử dụng lý do hợp lý.

Làm sao để kích hoạt Ghi nợ trực tiếp?

Các đối tác chỗ nghỉ của Booking.com có thể đăng ký online Ghi nợ trực tiếp bằng cách làm theo những bước được trình bày dưới đây:

  • Đăng nhập vào tài khoản Booking.com

  • Vào mục “Tài chính” và chọn “Thông tin ngân hàng”

  • Đăng ký online Ghi nợ trực tiếp bằng cách nhấp vào nút “Cài đặt Ghi nợ trực tiếp”.

Đăng ký Ghi nợ trực tiếp tại đây

Khi nào tài khoản của tôi sẽ bị trừ tiền khi thanh toán qua Ghi nợ trực tiếp?

Sau khi hóa đơn được cấp, chúng tôi sẽ trừ vào tài khoản ngân hàng Quý vị 14 ngày sau đó. Hãy nhớ rằng các quy trình Ghi nợ trực tiếp mất từ 4 đến 5 ngày để hoàn tất.

Hóa đơn sẽ xuất hiện là đã thanh toán (hiển thị màu xanh lục) trong extranet sau khi yêu cầu thanh toán được gửi đến ngân hàng Quý vị.

Nếu Ghi nợ trực tiếp không hoạt động, hóa đơn sẽ được hiển thị màu đỏ, nghĩa là chưa thanh toán, trong extranet.

Ghi chú: Nếu Quý vị muốn thay đổi chi tiết ngân hàng , xin vui lòng xem bài viết này.

Is this article helpful?