Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Tất cả thông tin cần biết về ghi chú tín dụng

Cập nhật 1 tháng trước | 5 phút đọc
Lưu

​Nếu chúng tôi xác nhận là chúng tôi cần sửa hóa đơn cho Quý vị, vui lòng lưu ý rằng việc này không có nghĩa chúng tôi sẽ gửi hóa đơn mới cho Quý vị. Hóa đơn ban đầu của Quý vị vẫn sẽ còn hiệu lực nhưng bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ cấp một ghi chú tín dụng riêng. Ghi chú này sẽ cho biết số tiền cần được khấu trừ vào hóa đơn ban đầu – vì vậy, đây là số tiền Quý vị không phải thanh toán.

Việc Quý vị cần làm khi nhận ghi chú tín dụng sẽ tùy thuộc vào số tiền nêu trong ghi chú so với hóa đơn ban đầu của Quý vị:

  • Nếu số tiền này bằng với hóa đơn ban đầu của Quý vị, chúng tôi sẽ tự động sử dụng khoản đó để tất toán hóa đơn ban đầu – Quý vị không cần phải làm gì cả
  • Nếu số tiền này thấp hơn hóa đơn ban đầu của Quý vị, chúng tôi sẽ tự động áp dụng khoản đó vào hóa đơn ban đầu – Quý vị sẽ phải thanh toán số tiền còn lại của hóa đơn đó
  • Nếu số tiền này cao hơn hóa đơn ban đầu của Quý vị, chúng tôi sẽ tự động sử dụng khoản đó để tất toán hóa đơn ban đầu và áp dụng số tiền còn lại vào hóa đơn tiếp theo – Quý vị không cần phải làm gì cả

Vui lòng lưu ý rằng ghi chú tín dụng không có ngày hết hạn, vì vậy Quý vị có thể sử dụng khoản này bất cứ lúc nào miễn là Quý vị vẫn đang hợp tác với chúng tôi.

Nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc nào khác, hãy xem bài viết này về việc thanh toán hóa đơn.

Bài viết này có hữu ích không?