Thời điểm cần gửi chứng từ thanh toán

Cập nhật 5 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Các nội dung trong bài viết này:


Chứng từ thanh toán là gì?

 

Chứng từ thanh toán là sao kê ngân hàng hoặc tài liệu xác nhận thanh toán đã được thực hiện.

Chứng từ thanh toán phải luôn bao gồm các thông tin sau:

  • Ngày
  • Số tiền
  • Thông tin ngân hàng thụ hưởng
  • Thông tin tài khoản ngân hàng của người gửi
  • Xin lưu ý rằng thông tin này cũng có thể bao gồm số tham chiếu của giao dịch nhưng không mang tính bắt buộc

Nếu là người quản lý một nhóm gồm nhiều chỗ nghỉ, Quý vị cần đề cập số tiền được thanh toán riêng cho từng ID chỗ nghỉ và hóa đơn. 

Quý vị có thể gửi chứng từ thanh toán qua extranet bằng cách nhấp vào Hộp thư, chọn chủ đề “Hóa đơn và hoa hồng” cùng với chủ đề chi tiết “Xác nhận thanh toán”.


Thời điểm Quý vị có thể phải gửi chứng từ thanh toán

 

Quý vị có thể phải gửi chứng từ thanh toán nếu thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng. 

Nếu không nhận được tiền thanh toán hóa đơn đúng hạn, đội ngũ tài chính của chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị và yêu cầu chứng từ thanh toán để chỗ nghỉ không bị đình chỉ hoạt động. 

Chúng tôi cũng có thể yêu cầu chứng từ thanh toán:

  • Khi các khoản thanh toán đơn lẻ bị ảnh hưởng bởi nhiều loại tiền tệ 
  • Khi thanh toán thiếu hoặc thanh toán dư
  • Khi thanh toán được thực hiện thông qua nhà cung cấp bên thứ ba
  • Khi Quý vị thực hiện thanh toán hàng loạt cho nhiều chỗ nghỉ

Bài viết này có hữu ích không?