Traveller Reviews Awards 2023 đã cập bến.

Đã đến lúc vinh danh người chiến thắng! Sử dụng ID chỗ nghỉ để kiểm tra xem Quý vị có thắng giải hay không và tải bộ giải thưởng về.

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm điều khoản và chi tiết chương trình Miễn phí Hoa hồng

Cập nhật 3 tháng trước | 1 phút đọc
Lưu

Các điều khoản của chương trình Miễn phí Hoa hồng được cung cấp cho từng chỗ nghỉ và cần được chỗ nghỉ chấp nhận. Các chi tiết của chương trình, chẳng hạn như ngày chấp nhận, ngày bắt đầu và kết thúc có thể khác nhau đối với từng chỗ nghỉ.

Hiểu rõ các điều khoản áp dụng của chương trình

Nếu một hoặc một số chỗ nghỉ của quý vị đủ điều kiện và đã đăng ký tham gia chương trình, dưới đây là cách Quý vị có thể xem chi tiết chương trình, cũng như các điều khoản áp dụng cho từng chỗ nghỉ của Quý vị:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Tài khoản rồi chọn Hợp đồng

Quý vị có thể xem chi tiết về ưu đãi và các điều khoản áp dụng bên dưới nút Yêu cầu

Bài viết này có hữu ích không?