Tôi có phải thanh toán hoa hồng cho các lượt đặt phòng quá tải không?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Có, phí hoa hồng vẫn được tính trong trường hợp đặt phòng quá tải.

Chúng tôi hiểu rằng những lỗi này có thể xảy ra và chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp Quý vị chuyển khách trong trường hợp đặt phòng quá tải. Tuy nhiên, vì phòng vẫn ở trạng thái còn trống để đặt trên Booking.com, chúng tôi vẫn sẽ tính phí hoa hồng cho lượt đặt phòng này và yêu cầu Quý vị thanh toán mọi chi phí chuyển địa điểm cho khách.

Trong trường hợp muốn thông báo cho chúng tôi, Quý vị luôn có thể liên hệ với chúng tôi qua hộp thư hoặc gọi đến số dịch vụ khách hàng tại địa phương của Quý vị. Trường hợp ngoại lệ: Nếu chỗ nghỉ của Quý vị mới online trên Booking.com dưới 30 ngày hoặc Quý vị có ít hơn 5 lượt đặt phòng quá tải trong 12 tháng, Quý vị sẽ không bị tính phí hoa hồng.

Is this article helpful?