Tôi có phải trả hoa hồng cho các đặt phòng đã hủy không?

Đã cập nhật 5 month trước
Lưu

Chúng tôi tính hoa hồng cho các lưu trú đã xác nhận và các đặt phòng không hoàn tiền (bất kể khách có lưu trú tại chỗ nghỉ của Quý vị hay không).

Ngoài các lưu trú đã xác nhận, Quý vị phải trả hoa hồng khi:

  • Quý vị thu tiền từ khách cho các trường hợp vắng mặt hoặc hủy đặt phòng không hoàn tiền hoặc hoàn tiền một phần
  • Quý vị thu tiền từ khách hủy đặt phòng sau khi thời gian hủy miễn phí đã kết thúc

  Quý vị không phải trả hoa hồng khi:

  Quý vị có thể tìm thêm thông tin về việc hủy đặt phòng trong bài viết này.  

Is this article helpful?