Giới thiệu Du lịch Bền vững

Một cách mới để ghi nhận những nỗ lực vì du lịch bền vững của Quý vị và quảng bá chúng đến với khách du lịch – vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm

Tôi có thể khiếu nại hoa hồng đã bị tính không?

Cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Nếu Quý vị chỉ muốn xem lại và so sánh hóa đơn hoa hồng của Quý vị với đặt phòng, hãy đọc bài viết này.

Điều cần làm nếu Quý vị có khiếu nại hợp lệ về hoa hồng

Sau khi khách trả phòng, Quý vị có tối đa 48 giờ để sửa đổi đặt phòng trên extranet. Nếu bỏ lỡ thời hạn 48 giờ này, Quý vị có thể từ chối hoa hồng đối với đặt phòng bằng cách làm theo các bước dưới đây.

Lưu ý: chức năng này chỉ dành cho những trường hợp rất đặc biệt. Nhìn chung, Quý vị cần phải chỉnh sửa đặt phòng trong 48 giờ sau khi trả phòng trong mục “Đặt phòng”. Nếu khiếu nại bị từ chối, Quý vị không thể khiếu nại lần nữa cho cùng một đặt phòng đó.

  1. Đăng nhập vào extranet và nhấp vào thanh “Tài chính

  2. Chọn “Sao kê đặt phòng

  3. Ở cột “Khiếu nại số tiền hoa hồng”, hãy đánh dấu vào ô của (các) đặt phòng mà Quý vị muốn từ chối và nút “Khiếu nại X đặt phòng” màu xanh lam sẽ xuất hiện

  4. Nhấp vào nút “Khiếu nại X đặt phòng” màu xanh lam và nhập số tiền doanh thu thực nhận, sau đó chọn lý do khiếu nại, cùng với tin nhắn giải thích khiếu nại của Quý vị

  5. Nhấp vào nút “Gửi tin nhắn”. Quý vị sẽ nhận được cập nhật về trạng thái của yêu cầu trong “Hộp thư” trong vòng 48 giờ làm việc tiếp theo.

Quý vị có thể kiểm tra xem liệu khiếu nại của Quý vị được chấp thuận, bị từ chối hay đang được xem xét bằng cách di chuột lên trên ô trong cột “Khiếu nại số tiền hoa hồng”.

Bài viết này có hữu ích không?